Leder: Sikker forsyning og sikker pris

Energistyrelsen giver fjernvarmen en stor rolle i nye scenarier for fremtidens energisystem, som ikke er baseret på fossile brændsler

28. maj 2014

Energistyrelsen har den 20. maj 2014 offentliggjort en energiscenarierapport og fem delanalyser om fremtidens energisystem og de udfordringer, der skal håndteres frem mod 2050 i takt med, at de fossile brændsler udfases og erstattes af vedvarende energi.

De opstillede scenarier er en udløber af Energiaftalen fra 2012 og opstiller politiske håndtag, man kan anvende til at nå målet om en fossilfri energiforsyning. Et væsentligt håndtag er fjernvarmen…

Fjernvarmen bidrager til høj energiudnyttelse kombineret med at naturgassen - ifølge scenarierne - udfases og cirka halvdelen af det nuværende forbrug erstattes med gasser fra vedvarende energi.

At konvertere fra naturgas til fjernvarme er dermed slet ikke passé!

Men vi bliver i disse dage også nødt til at vende blikket ud over landets grænser, da den anspændte situation mellem Rusland og Ukraine trænger sig alvorligt på. Den statslige russiske energigigant Gazprom har truet med at stoppe forsyningerne af naturgas til Ukraine den 3. juni. Friske tal fra Eurogas viser, at hele 27 % af EU’s samlede gasforbrug i 2013 kom fra Rusland!
Og mange husker stadig 70’ernes oliekriser, hvor den tids politiske uro i Mellemøsten betød svigt i olieleverancerne samtidig med at priserne steg næsten til det 20-dobbelte!

Derfor er sikker pris og sikker forsyning vigtige elementer i beslutningsgrundlaget for politikerne. Energistyrelsen opererer med to hovedscenarier: Det ene primært baseret på vindkraft, det andet på biomasse. Begge scenarier er teknologisk mulige og inden for rimelige økonomiske rammer. Omregnet vil det svare til en merudgift pr. hustand på cirka 1.000 kroner pr. år.

Fjernvarmen vil under alle omstændigheder få en central rolle, hvor alt tyder på er der er god samfundsøkonomi i at øge fjernvarmens andel fra det nuværende 50 % til 62 % af det årlige varmeforbrug.

Den effektive fjernvarme er med til at reducere afhængigheden af importeret energi, og vil derfor have høj prioritet i de kommende år.