Vildledende påstande om VEKS

Af Steen Christiansen (A), VEKS’ formand og borgmester Albertslund

2. marts 2023
Køge Kraftvarmeværk

Anders Liltorp - formand for Hvidovre Fjernvarme og bestyrelsesmedlem i VEKS - anfører i et interview bragt i Klimamonitor den 22. februar en række fejlagtige beskyldninger og påstande om VEKS.

Jeg vil gerne som formand for VEKS dementere de vildledende påstande om ”dårlige beslutninger”:

Anders Liltorp anfører, at ”VEKS har bundet sig til at levere 10 procent billigere varme end naturgas til en række Køge-områder. Dermed skulle de øvrige VEKS-kunder i mange år betale mere for at dække rabatten i Køge”.
Baggrunden for at tilbyde kunderne en rabat på 10% var at sikre tilslutning og kritisk kundemasse i systemet. Kendsgerningen er, at VEKS har oprettet Køge Fjernvarme som et selvstændigt forretningsområde, som er 100% adskilt fra det øvrige VEKS. De øvrige VEKS-kunder har aldrig støttet Køge Fjernvarme økonomisk. Tværtimod bidrager Køge Fjernvarme med op til 300 millioner kr. til VEKS-fællesskabet frem mod år 2040. Dette er flere gange kommunikeret ud til kunder og bestyrelse.

Anders Liltorp kritiserer VEKS’ køb af Køge Kraftvarmeværk for at påføre de øvrige kunder i VEKS-fællesskabet en ekstraregning. ”Anlægget leverede varme til Junckers, en økonomisk plaget gulvfabrikant. Ifølge Anders Liltorp har det krævet store omkostninger for VEKS, og han ser det som et forsøg på at give Junckers gunstige vilkår og dermed hjælpe en lokal virksomhed og arbejdspladser.”

Kendsgerningen er, at VEKS købte Køge Kraftvarmeværk fra DONG for at sikre fortsat fjernvarmeproduktion i Køge med henblik på en udbygning af en grøn og omkostningseffektiv fjernvarme i byen, herunder også, at Junckers leverede bæredygtigt biomasse (flis, savsmuld og pudsestøv) til værket. Junckers betaler en varmepris, der er 10% højere end fjernvarmeprisen fra Køge Kraftvarmeværk. Baggrunden for den forhøjede pris er, at Junckers får leveret damp, der er et mere værdifuldt produkt end ”varmt vand”. Prisen for den biomasse, som VEKS køber fra Junckers, svarer til den markedspris, som er gældende for VEKS’ øvrige indkøb af biomasse til Køge Kraftvarmeværk.

Energistyrelsen godkendte, at VEKS overtog Køge Kraftvarmeværk efter rammerne defineret i Varmeforsyningsloven.
VEKS’ køb af Køge Kraftvarmeværk blev efterfølgende efter ønske fra VEKS’ ejere gransket af revisionsfirmaet PWC, der konkluderede, at VEKS’ bestyrelse havde truffet beslutningen på et fuldt oplyst grundlag.

Derudover har Køge Kraftvarmeværk bidraget positivt til VEKS-fællesskabet og dermed vores cirka 180.000 slutbrugere. I 2022 producerede Køge Kraftvarmeværk den billigste fjernvarme sammenlignet med alle VEKS’ fjernvarmeleverandører. Alene i 2022 fik VEKS-fællesskabet i øvrigt 50 millioner tilbage
fra Køge Kraftvarmeværk som følge af indtægter fra elproduktion. Købet af Køge Kraftvarmevæk handler således alene om udbygning af fjernvarmen i Køge - ikke om skjult lokal erhvervsstøtte som Anders Liltorp påstår.

Anders Liltorp afslutter med en generel kritik af VEKS’ økonomistyring: ”Anders Liltorp er alt i alt overbevist om, at VEKS ville have været i stand til at tilbyde deres kunder en lavere fjernvarmepris med skarpere økonomistyring.”
Kendsgerningen er, at VEKS’ varmepris i en længere årrække har været stabil og/eller faldende. VEKS’ årsregnskaber har haft blank påtegning, som er enstemmigt godkendt af bestyrelserne gennem årene, herunder Anders Liltorp.

Det er ærgerligt at møde disse anklager, særligt fordi jeg synes, at vi i bestyrelse og administration sammen med fjernvarmeselskaberne lægger stor vægt på transparens og åbenhed, hvor vi informerer åbent og beredvilligt om alle selskabets væsentlige beslutninger.
Det gælder også i forhold til Hvidovre Fjernvarme amba, som VEKS til dagligt har et godt, åbent og effektivt samarbejde med.

Det ser VEKS frem til også at have fremover

Med venlig hilsen
Steen Christiansen
Formand VEKS og borgmester Albertslund