Leder: Grøn, grønnere...

Fra Vestegnen lyder konkrete forslag til at omsætte grøn politik til handling

2. juli 2019
VEKS, Køge Kraftvarmeværk: transportbånd til biomasse-flis - nærbillede

Den grønne dagsorden fik endnu større vægt ved det netop afholdte Folketingsvalg, end de fleste havde forestillet sig. Og mange formentlig havde drømt om.
Der er rigeligt med ideer og visioner for den grønne omstilling, men ofte glimrer en klar handlingsplan med sit fravær.

Forhandlingerne om en ny regering er lige afsluttet, og så er det tid til at komme i arbejdstøjet. Fra alle sider af Folketinget har det lydt, at elektricitet vil spille en afgørende rolle i fremtidens Danmark. Det gælder ikke blot i opvarmningssektoren, men også i transportsektoren, hvor fx en million elbiler i 2030 er nævnt.

For økonomisk at udnytte fremtidens voksende mængder vind-el forudsættes, at elproduktion, opvarmning og transport sammentænkes - kort sagt i systemintegration. 
Derfor er tiden kommet for at bringe fjernvarme fra mørket i jorden og frem i lyset! Det store, driftssikre og velfungerende danske fjernvarmesystem kan fungere som en fleksibel el-kunde ved at håndtere de store mængder el, der produceres - helt bogstaveligt - som vinden blæser, og solen skinner.
Men det kræver, at man politisk sikrer robuste rammebetingelser. Ingen fjernvarmekunder, ingen fjernvarmeselskaber… Hvis kundegrundlaget svinder, kan vi ikke udnytte vedvarende el på en økonomisk, intelligent måde for det danske samfund. 
Hvis man fjerner de nuværende afgifter på fossilt brændsel som kul, olie og naturgas, efterlades et stort hul i statsbudgettet. Det har der ikke været meget fokus på i valgkampen.

Derfor må vi nytænke afgiftssystemet. Forslag herfra:

  • Alle former for energi har en ressourceafgift (ens for alle former for energi - også VE-energi)
  • Der skal være en CO2-afgift (afhængig af de enkelte energiarters udledning) 
  • Indførsel af en forsyningssikkerhedsafgift (afspejler geopolitiske forhold)
  • Afgifter på elektricitet skal ændres fra en afgift på energi til en afgift på effekt. 

Lige nu nyder vi den grønne eufori, som snart skal afløses af nytænkning, hvor fjernvarmen skal spille en endnu større rolle. Uden et velfungerende fjernvarmesystem med tilfredse kunder, kommer vi aldrig i mål med den grønne omstilling.

Lars Gullev