Leder: Fordi vi vil

I VEKS passer vi på hinanden - hele året - fordi vi vil!

18. december 2017
VEKS' arbejdsmiljø, transmission - svejsearbejde
I VEKS prioriterer vi miljø og arbejdsmiljø højt for såvel personer, tekniske anlæg og driften af anlæggene. Derfor skal alle VEKS’ medarbejdere, håndværkere m.fl., der arbejder på VEKS’ anlæg, kende til indholdet af selskabets Miljø og Arbejdsmiljøfolder. Hvis ansvarlighed ikke er en naturlig del af ens daglige rutiner, kan konsekvenserne blive meget alvorlige.

Derfor er budskaber som:
  • ”Pas på! Pas på miljøet, dig selv - og andre!”
  • ”Fælles miljø - det gælder dit og vores miljø og arbejdsmiljø”
  • ”Ryd op! Har du tænkt på, at andre kan komme galt af sted, hvis du lader værktøj ligge og flyde? Husk at rydde op løbende - og efter endt arbejde”

Enkle og klare budskaber, der er til at forholde sig til - og ikke mindst huske og dermed efterleve.

Det er imidlertid ikke nok kun at have letforståelige slogans for at sikre et godt miljø og arbejdsmiljø. Det er også nødvendigt fra tid til anden at sikre, at regler og procedure bliver overholdt.
Derfor foretager VEKS stikprøvevis kontrol af, at leverandører overholder gældende lovgivning på miljø og arbejdsmiljøområdet, samt at gældende retningslinjer efterleves. 
Her kan være tale om, at svejse- og skærearbejde udføres forsvarligt og efter reglerne, at løftegrej og el-værktøj er efterset/funktionsdygtigt, at kemikalier opbevares korrekt, at arbejdet foregår korrekt samt at hviletidsregler overholdes.

Det er således ikke kun op til jul, at vi i VEKS kerer os om 
hinanden - nej den primære indsats foregår mellem nytår og jul!

Hvorfor? Fordi vi vil - og fordi det på den lange bane reducerer VEKS’ samlede omkostningerne til glæde for VEKS’ kunder.

Med dette enkle budskab ønskes alle VEKS’ samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.