• Climate

    Environmental matters »

    Without VEKS, Vestegnen would have used approximately 3 times more fuel had the heat, as in the old days.

VEKS transmission system

Locate the heat producers and the local district heating company in the copenhagen area
  • Kraftvarmeværk
  • Fjernvarmeselskab
  • Affaldsforbrænding
  • Geotermianlæg
  • Transmissionrør til fjernvarme
  • Anlægsarbejder

Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
Telefon uden for åbningstid
Fax
Driftsleder
Formand
E-mail
Hjemmeside
Antal kunder (boliger, blokcentraler, storkunder)
Antal forbrugere
Fjernvarmesalg
Ledningsnet
Miljødeklaration
CO2 (kuldioxid - drivhusgas)
SO2 (svovldioxid)
NOx (kvælstofilter)