VEKS viser sit ledningsnet med NetGis.

På NetGIS kan du orientere dig om VEKS' ledningsnet. Ledningsoplysninger fås via LER
OBS! Igangværende og nyligt afsluttede projekter på transmissions- og distributionsnettet er ikke registreret på NetGIS. VEKS har desværre ikke mulighed for at give ledningsoplysninger på disse aktuelle anlægsprojekter.

Ledningsnettet

Nyheder fra Dansk Fjernvarme

 • EU har endnu ikke godkendt ny PSO-aftale

  LÆS I DAG: Ny PSO-aftale endnu ikke godkendt af EU. Kritik af energispareordningen. Ny EU-plan for flere energibesparelser. Sammentænkning af forsyningssystemerne. Gazellepris til HOFORs...

 • Lilleholt: Varmepumper har et kæmpe potentiale

  LÆS I DAG: Lilleholt vil sætte strøm til varmen. Samråd om PSO-aftale. Dansker blandt de mest indflydelsesrige EU-politikere på energiområdet. Udbygning af fjernvarme sker i etaper i Ebeltoft. Og...

 • PSO: Regningen går til husholdningerne

  LÆS I DAG: PSO-regningen ender hos husholdningerne, mens erhvervslivet slipper. Samarbejder mellem forsyningsselskaberne afslører fremtidens kommunegrænser. Høng Varmeværk forsvarer non...

Fjernvarme i hovedstadsområdet

Find kraftvarmeværket, det lokale fjernvarmeselskab, kommunale miljødata etc. på det klikbare oversigtskort - med links.

 • Kraftvarmeværk
 • Fjernvarmeselskab
 • Affaldsforbrænding
 • Geotermianlæg
 • Transmissionrør til fjernvarme
 • Anlægsarbejder

Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
Telefon uden for åbningstid
Fax
Driftsleder
Formand
E-mail
Hjemmeside
Antal kunder (boliger, blokcentraler, storkunder)
Antal forbrugere
Fjernvarmesalg
Ledningsnet
Miljødeklaration
CO2 (kuldioxid - drivhusgas)
SO2 (svovldioxid)
NOx (kvælstofilter)