VEKS viser sit ledningsnet med NetGis.

På NetGIS kan du orientere dig om VEKS' ledningsnet. Ledningsoplysninger fås via LER
OBS! Igangværende og nyligt afsluttede projekter på transmissions- og distributionsnettet er ikke registreret på NetGIS. VEKS har desværre ikke mulighed for at give ledningsoplysninger på disse aktuelle anlægsprojekter.

Ledningsnettet

Nyheder fra Dansk Fjernvarme

 • Miljø i storskala

  Træpiller erstatter kul

  Danmarks største kraftvarmeværk skifter kul ud med træpiller

 • Nyt miljøprojekt

  Energi må ikke spildes

  Om et år vil 2.200 boliger kunne opvarmes med uudnyttet overskudsvarme fra CP Kelco

 • Vilje og mod

  Leder, politik handling

  Tale ved VEKS’ formand Steen Christiansen, da DONG og VEKS den 12. december fejrede, at Avedøreværkets blok 1 udskifter kul med biomasse

Fjernvarme i hovedstadsområdet

Find kraftvarmeværket, det lokale fjernvarmeselskab, kommunale miljødata etc. på det klikbare oversigtskort - med links.

 • Kraftvarmeværk
 • Fjernvarmeselskab
 • Affaldsforbrænding
 • Geotermianlæg
 • Transmissionrør til fjernvarme
 • Anlægsarbejder

Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
Telefon uden for åbningstid
Fax
Driftsleder
Formand
E-mail
Hjemmeside
Antal kunder (boliger, blokcentraler, storkunder)
Antal forbrugere
Fjernvarmesalg
Ledningsnet
Miljødeklaration
CO2 (kuldioxid - drivhusgas)
SO2 (svovldioxid)
NOx (kvælstofilter)