Om VEKS

VEKS' grundlag

Fra praktiske forhold til virksomhedsfundament

Ud over overblik over VEKS' vision og organisatoriske opbygning får du også svar på spørgsmål om tarifblad og miljøforhold - samt en række praktiske forhold såsom varmeproduktion, EAN-numre etc.

Oversigt over alle VEKS' medarbejdere
VEKS distribution - detalje