Tariffer

VEKS' tariffer er opdelt i tre elementer

VEKS tariffer er opdelt i tre elementer:
 
• Fast bidrag
• Variabel bidrag
• Belønning for lav returtemperatur

Det faste bidrag skal dække de omkostninger, som er uafhængige af varmeforbruget. Man kan sige, at det er de omkostninger, der er forbundet med, at de enkelte forbrugere har mulighed for at benytte kapaciteten i VEKS.
Dette kan for eksempel være faste omkostninger til vedligeholdelse af transmissionssystemet og på værkerne, kapitaludgifter og faste omkostninger for at opretholde spids- og reservelastkapacitet.

Den variable bidrag er direkte afhængig af varmeforbruget og omfatter for eksempel varmekøb, vand, kemikalier samt el til pumper. De variable omkostninger afhænger af den produktionssammensætning, der er i løbet af året, da de forskellige varmeproducerende værker har forskellige priser.

En lav returtemperatur giver størst mulig udnyttelse af den varme VEKS køber og videresender til fjernvarmeselskaberne. En reduktion af returtemperaturen giver mindre varmetab og mindre udgifter til at flytte vandet rundt i transmissionsnettet. Samtidig har det også betydning for den pris VEKS betaler for varmen hos kraftvarmeværkerne, da en lav returtemperatur øger effektiviteten på værkerne. Her giver en lav returtemperatur derfor en lavere varmepris. VEKS belønner for hver grad returtemperaturen er under 50 °C og opkræver en tilsvarende afgift for hver grad over 50 °C.