VEKS mener

Synspunkter om energipolitik

Fjernvarmens favør

Vi ser prisstigninger på mere end en faktor 4 - på otte måneder

Læs mere

CO2 er CO2 eller...

Kommentar: CO2 betragtes forskelligt - afhængig af sin flydende eller faste form

Læs mere

Afvisning af lukkelisten

Uvist hvad der vil ske i affaldssektoren efter Energistyrelsens afvisning af ”lukkeplanen”

Læs mere

Nytårshilsen

Kampen må fortsætte, men hverdagen vil vende tilbage. Og den er savnet – også i VEKS

Læs mere

Podcast: Vi er klar!

Emnet for podcasten er omlægning til grøn fjernvarme fra fossil naturgas og olie i de store byer.

Læs mere

Debatindlæg: Fjernvarmen har hovedrollen

Stort potentiale i at konvertere kunder med naturgas til grøn fjernvarme

Læs mere

Leder: Grib det politiske ansvar

Stop op og lad fornuften råde

Læs mere

Leder: Handling gi'r forvandling

Ansvar og lederskab efterspørges

Læs mere

Leder: Grøn, grønnere...

Fra Vestegnen lyder konkrete forslag til at omsætte grøn politik til handling

Læs mere

Energi på Tværs - fremtiden er vedvarende energi

Energi på Tværs (EPT) optegner i en netop udgivet plan en langsigtet vision for energisektorens udvikling. Læs om de konkrete handlingsplaner.

Læs mere

Leder: Grøn dagsorden på suveræn førsteplads

Klima og miljø er højaktuelt betragtet lokalt, nationalt samt på verdensplan

Læs mere

Opråb fra Vestegnen

Biomassetilskuddet ophørte ikke uden sværdslag

Læs mere

Afvikling eller udvikling

Energiaftale 2018 truer Danmarks position som fjernvarmens foregangsland

Læs mere

Organisationsændringer i VEKS

Ændringerne sker for at tilgodese fremtidens krav til en moderne forsyningsvirksomhed

Læs mere

Vinderen er?

Overskudsvarme fra datacentre - til gavn og glæde for hvem?

Læs mere

Leder: Fordi vi vil

I VEKS passer vi på hinanden - hele året - fordi vi vil!

Læs mere

Fjernvarme - langt ud over grænsen!

Et dansk udviklet software-værktøj fremmer udbredelsen af fjernvarme over hele verden

Læs mere

Nye vilkår i ny energispareaftale

VEKS vil samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber om bæredygtige energikilder

Læs mere

Vi gør også en forskel

Tale ved VEKS’ formand Steen Christiansen, da DONG og VEKS den 12. december 2016 fejrede, at Avedøreværkets blok 1 udskifter kul med biomasse

Læs mere

HANDLING efterlyses af fjernvarmesektoren

Akutte udfordringer forsvinder i rapporterne om forsyningsstrategi og besparelser

Læs mere

Leder: Den grønne omstilling

Skal vi ét skridt frem eller hellere to skridt tilbage???

Læs mere

Et intelligent afgifts- og tilskudsregime efterlyses

Risiko for fejlinvesteringer, hvis fjernvarmesektoren ikke snart får en afklaring

Læs mere

Fjernvarmen ER allerede effektiv - og vi forbedrer os fortsat

Når branchen bliver hængt til tørre i en kronik i Børsen, kræver det også en kommentar fra Vestegnen

Læs mere

Leder: Samarbejde på alle planer

VEKS er involveret i en række projekter, der har samarbejde som fællesnævner

Læs mere

Mindeord: Et visionært og dedikeret fyrtårn

Med Finn Aabergs død har dansk energi- og klimapolitik mistet en markant skikkelse

Læs mere

Leder: Forskning og udvikling kommer ikke af sig selv

Der er mange tekniske udfordringer, når vi i hovedstadsområdet inden år 2025 skal have omlagt til CO2-neutral fjernvarme. Det kræver en forskningsindsats - også af fjernvarmesektoren

Læs mere

Leder: Sikker forsyning og sikker pris

Energistyrelsen giver fjernvarmen en stor rolle i nye scenarier for fremtidens energisystem, som ikke er baseret på fossile brændsler

Læs mere

Leder: Finn Aaberg

Hvor havde VEKS været i dag uden Finn Aaberg?

Læs mere

Leder: Hvor skal fjernvarmen komme fra?

Meget forskellige forudsætninger for fremtidens fjernvarmeproduktion

Læs mere

Der er arbejde i fjernvarme

Køge Fjernvarme skaber alene 80 jobs årligt - i cirka otte år frem

Læs mere

VEKS køber Køge Kraftvarmeværk

VEKS har købt Køge Kraftvarmeværk med overtagelse 1. maj (Foto: DONG Energy)

Læs mere

VEKS' vedtægter ændret

Nu har alle instanser godkendt vedtægtsændringerne

Læs mere

Klar politisk udmelding

Connie Hedegaard opfordrer kommunerne til at erstatte individuel naturgas med fjernvarme

Læs mere