Kommentar: Lad os sikre grunden for fremtidens fjernvarme

Der er behov for fleksibilitet og nytænkning fra myndighedernes side, hvis vi skal lykkes med at skaffe arealer til fremtidens fjernvarmeproduktion

19. december 2022

Risikoen er, at fjernvarmen bliver glemt i forbindelse med den statslige screening af egnende landarealer til energiparker med vedvarende energi - primært solceller og vindmøller. Arealer i flere af VEKS’ interessentkommuner indgår også i analyserne, og der er særligt fokus på at lempe restriktioner ift. transportkorridorer og grønne kiler.

VEKS har for nylig købt en grund i Ishøj (link til artikel). Grunden har en unik beliggenhed som et fremtidigt knudepunkt for fjernvarme, hvor man undersøger mulighederne for nye, potentielle produktionsenheder samt lagring.
Vi er altså for længst i gang med at berede jordbunden for Ny grøn, bæredygtig varmeproduktion - et af VEKS’ strategi-initiativer.

Det er vigtigt at notere, at VEKS - straks og uden problemer i forhold til transportkorridor og grønne kiler - kan anvende en del af arealet (en større ridehal) til energiformål.

Skrappe krav

Ifølge gældende bestemmelser er halvdelen af Ishøj-grunden omfattet af restriktioner for en transport-korridor. Sidstnævnte samt grønne kiler er pålagt og reguleret af staten.
Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 har et ambitiøst mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi inden 2030. Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energi-parker på land, og der er igangsat en landsdækkende statslig screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker. 
Kommunerne og VE-branchen (men ikke fjernvarmebranchen) er inviteret til at bidrage til den statslige screening ved at indmelde arealer, som vurderes egnede til etablering af VE-anlæg. 

Kommunens velvilje

Når en grund er omfattet af en transportkorridor, kan man ikke udarbejde lokalplaner, der intensiverer byggemulighederne eller hindrer senere etablering af overordnede infrastrukturanlæg inden for arealer reserveret til transportkorridor – samme restriktioner gælder arealer omfattet af de grønne kiler. 
Et udtalt ønske fra VEKS’ side er, at man lemper på kravene, så vi også får lov til at opføre tekniske anlæg på grunden i Ishøj. 
I forbindelse med grundkøbet i Ishøj har VEKS haft en positiv dialog med Ishøj Kommune. Kommunen har udtrykt stor forståelse for VEKS’ ønske om at udnytte denne grund i den grønne omstilling. Derfor har der også været en stor velvilje til at hjælpe VEKS med at opnå de nødvendige tilladelser. Kommunen ser gerne VEKS’ grund kategoriseret som energipark, og dermed at VEKS får mulighed for at råde over hele arealet til energiformål. 

Den grønne omstilling haster. Og det er vigtigt at forstå at ligesom VE-projekter såsom solcelle- og vindmølleparker nødvendigvis kræver arealer, så er det også tilfældet for miljørigtig fjernvarme. Fjernvarmen skal ikke konkurrere med VE om energiparker. De strategisk placerede arealer for fjernvarmen hænger ikke på træerne, særligt i hovedstadsområdet. Vi bør forstærke og forbedre vilkårene for samfundets væsentlige, nødvendige infrastruktur - nemlig vores grønne fjernvarmeproduktion. Vi er klar til at gå i gang med fremtidens fjernvarme med varmelagre, geotermi, store varmepumper, grøn spids- og reserve-last mv.

Morten Stobbe
Direktør, VEKS