Sikker grund

VEKS har købt en grund i Ishøj, som kan blive fremtidigt varme-knudepunkt

16. november 2022
VEKS’ grund ift. transformerstation og transmissionssystem

Ny grøn, bæredygtig varmeproduktion er ordlyden i ét af de 11 initiativer i VEKS Strategi 2025. VEKS’ bestyrelse har netop taget et væsentligt skridt for at omsætte disse ord til handling - i første omgang ved at købe en grund, som kan rumme anlæg til ny, bæredygtig varmeproduktion. 

Sikre areal

En vigtig konklusion i samarbejdsprojektet Fremtidens Fjernvarme i Hovedstadsområdet 2050, FFH50 var, at de involverede selskaber i tide skal sikre fysiske arealer til fremtidig varmeproduktion. Det er dog ikke ligegyldigt, hvor grunden ligger. Særligt hensyn til infrastrukturen i det samlede energisystem afgør, hvor VEKS med fordel kan placere fremtidens fjernvarmeproduktion. 

Mangler vi fjernvarme? Ikke her og nu, men VEKS efterspørger alternativer til den nuværende brug af biomasse, som alle inden for og uden for branchen betragter som et overgangsbrændsel som vi stille og roligt over de kommende årtier skal blive mindre afhængige af.  
Udfordringerne med at skaffe VEKS’ fremtidige fjernvarme spænder over mindre biomasse, mindre affaldsvarme, mere decentral produktion og omlægning af spids- og reservelastkapacitet. Dertil kommer, at langt flere kunder konverterer fra naturgas til fjernvarme end oprindeligt antaget.

Optimal placering

Men hvor giver det mening at investere i en grund? Og ikke uvæsentligt - er der noget til salg? 

Det viste sig, at der ved Sydskellet i Ishøj var en grund til salg på cirka tre hektarer med tilhørende hus og ridehal.
Arealet er optimalt placeret ift. VEKS’ eget transmissionssystem. Ved Sydskellet i Ishøj kommune har VEKS et knudepunkt i transmissionsnettet, hvor ”vestforbindelsen” mod Roskilde møder ”ringforbindelsen” mod Avedøreværket - afmærket med ”Sydskellet Afgrening” på illustrationen. Man har altså med VEKS’ Sydskellet-afgrening mulighed for at afsætte varmen i tre retninger på transmissionsnettet – mod Roskilde, mod Albertslund og mod Greve. 
Andre steder i VEKS’ transmissionsnet opleves der hydrauliske flaskehalse, som giver udfordringer med både afsætning og aftag af varmen. Dette vil ikke være tilfældet her.Stærkt elnet

Ud over at ligge nær transmissionssystemet er der også relativ kort afstand til elnettet, idet Ishøj Transformerstation (med en 400 kV el-forbindelse) ligger cirka 500 meter fra VEKS’ grund. 
Den tætte placering til el-transformeren gør omkostninger til etablering af elkabler relativ lav i forhold til andre projekter. Samtidig giver størrelsen på transformeren mulighed for at opsætte en stor kedelkapacitet baseret på el. 
Ovenstående er til forskel fra et scenarie i Hvidovre, hvor man har haft udfordringer ift. elnettet. VEKS er ved at etablere en elkedel på Hvidovre hospital, hvor der skal fremføres 50 MW elkapacitet via 5 km kabelforbindelse, som er afstanden til den nærmeste transformatorstation med tilgængelig kapacitet - en kalkuleret omkostning på 21 mio. kr. 
VEKS nye grund er i øvrigt placeret tæt op ad et stort motorvejskryds og en jernbane. Derfor risikerer man ikke at genere boligområder med støj fra de fremtidige produktionsenheder.

Nye projekter 

På VEKS’ nye grund i Ishøj undersøges pt. mulighederne for nye, potentielle produktionsenheder samt lagring. Men grunden kan også understøtte og udbrede større biodiversitet. Generelt er biodiversiteten stærkt trængt, og VEKS ønsker at bidrage til at stoppe tabet. Derfor er der allerede biodiversitetsprojekter på vej - blandt andet ved det nye varmelager i Høje Taastrup og på udvalgte udenomsarealer til flere VEKS-stationer. Arealer, der i dag typisk er bevokset med græs og vedligeholdelseskrævende ift. jævnlig græsslåning. Med det nye store, frit tilgængelige areal i Ishøj vil ord for rimeligt få penge kunne omsættes til handling for at fremme biodiversiteten.