Leder: Finn Aaberg

Hvor havde VEKS været i dag uden Finn Aaberg?

12. december 2013

I 1979 blev de vestlige lande og dermed også Danmark endnu en gang ramt af en oliekrise, denne gang forårsaget af bl.a. Shahens fald i Iran og Ayahtollah Khomeinis tilbage-venden. Begge disse kriser og deres efterfølgende effekt på oliepriserne skabte høj arbejdsløshed, stort underskud på betalingsbalancen og stigende inflation i Danmark. Situationen blev kommenteret i sangen ”Olie-blues” skrevet af Benny Andersen - sunget af Povl Dissing:

Bilen går i stå.
Flyet gror fast.
Tankvognen står tanketom.
Færgen ruster op med stivnet mast.
Kold blir historiens dom.
Vi blir mere og mere uroli’e:
Vi har næsten ikke mere olie!

Under de omstændigheder kom VEKS til verden…

På Vestegnen fødtes ideen om at etablere et stort fjernvarmetransmissionsnet, der skulle gøre det muligt at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker.

Elforsyningsselskabet NESA, med Gentofte Kommune som storaktionær, havde store planer om et etablere og drive det fremtidige fjernvarmetransmissionsnet på Vestegnen.
Men hér havde Vestegnskommunerne med Albertslund Kommunes borgmester Finn Aaberg i spidsen helt andre planer. Et møde på Orchidé-terassen i Rødovre den 27. september 1979 mellem NESA og borgmestre samt embedsmænd fra Vestegnens kommuner blev skelsættende for VEKS’ fremtid.
”Det blev et meget vigtigt møde, hvor vi slog hul i NESA’s plan ved at sige - elsiden skal ikke bygge det net, det kan vi godt selv klare” (citat Finn Aaberg, ”Dynamikken bag energien”, side 201).

Ingen ved, hvem der i dag ville have varetaget transmission af fjernvarme på Vestegnen, hvis ikke visionære politikere på Vestegnen havde truffet beslutningen om selv at ”bygge det net”. Ville det have været først NESA, så DONG og så…..?

Selv om energisituationen er en anden i dag end i 1979 - vi har stadig olie, naturgas og kul - vil VEKS også fremover spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, hvor de fossile brændsler skal udfases og erstattes af vedvarende energi. Store mængder vind-energi skal indenfor få år indpasses i det samlede danske energisystem. Det kan kun lade sig gøre ved udnyttelse af fjernvarmens store fleksibilitet.

VEKS var en del af løsningen på den energipolitiske udfordring i starten af 1980’erne - det vil vi forventelig også være i de næste 20 år.

Eller som Hannibal, hærføreren fra Karthago, udtrykte det ”Enten finder vi en vej, eller også laver vi en”.

Det var dén holdning, der kom frem på det skelsættende møde den 27. september 1979!