Kommentar: Danmark i en osteklokke

Der findes kun tabere, hvis vi reducerer affaldskapacitet i Danmark

8. november 2022
VEKS' varmeproducenter - ARGO
Affaldsenergianlægget ARGO i Roskilde

Energikrisen har sat fjernvarme meget højt på dagsordenen i Danmark - primært foranlediget af krigen i Ukraine. 
Fjernvarme er blevet synonym med forsyningssikkerhed og repræsenterer i langt de fleste tilfælde en stabil, relativ lav pris i forhold til individuel naturgasopvarmning.
Med fjernvarmen øverst på dagsordenen drog jeg i midten af oktober til ”IEA Future Buildings Forum Think Tank Workshop” i Ottawa, Canada.

International interesse

I workshoppen deltog mere end 70 personer, som kom fra bl.a. Australien, Canada, Danmark, England, Holland, Japan, Portugal, Schweiz, USA og Østrig. De 70 deltagere repræsenterende forsyningsvirksomhed, forskning, rådgivere, interesseorganisationer og politiske interesser. 

Jeg deltog i en række gruppearbejder, men bidrog desuden til workshoppen med et indlæg om, hvordan vi sik-rer, at et 35 år gammelt fjernvarmesystem - som VEKS - stadig kan leve op til moderne fjernvarmekundernes forventninger/krav. Hvordan opdaterer og vedligeholder vi såvel fysisk som administrativt systemet, så det fun-gerer effektivt?

Fra de udenlandske deltagere var der desuden stor interesse for, hvad vi havde gjort i Danmark efter oliekri-serne i 1970’erne. Dengang besluttede politikerne at lade fjernvarme være rygraden i den danske bygningsopvarmning - baseret på en vifte af forskellige teknologier.

At vi i Danmark anvender restaffald til samproduktion af både fjernvarme og el er kendt langt uden for Dan-marks grænser. At det så yderligere er med til at sikre fornuftigt fjernvarmepriser skaber misundelse.
Så langt så godt: Jeg kan være stolt som dansker.

Kapacitet efterspørges 

Noget helt andet vakte til gengæld stor undren: Politikerne på Christiansborg har besluttet, at kapaciteten på de danske affaldsenergianlæg skal skæres ned med 30% frem mod 2030. Det sker for at reducere importen af restaffald fra andre europæiske lande. Denne kapacitetsbegrænsning gav ingen mening for mine internationale kollegaer.
Når jeg så forsøgte at forklare, at nedskæringen i kapacitet ville reducere den årlige danske udledningen af CO2 med 500.000 tons, forstod de absolut intet.
”Det løser da ikke vores fælles udfordringer med reduktion af CO2, at I sætter en osteklokke ned over Danmark. Konsekvensen bliver jo en samlet stigning i CO2-udledningen i Europa?”, var én reaktion. En anden sagde: ”og hvordan kan I overveje at lukke forbrændingskapacitet i en tid, hvor Europa har brug for ALLE alternativer til energiproduktion som erstatning for russisk naturgas?”
Spørgsmål jeg af gode grunde ikke kunne besvare….

Ifølge Eurostat deponeres der i Europa årligt omkring 55 mio. tons husholdningsaffald og lignende erhvervsaffald på lossepladser. Medregnes der også affald fra industri og byggeri, når tallet op på svimlende 150 mio. tons/år.
Med øget udsortering/genanvendelse er forventningen, at der fortsat i 2035 vil mangle forbrændingskapacitet til 40 mio. tons restaffald årligt.

Men hvorfor brændes affaldet ikke, som vi gør i Danmark? Svaret er ganske enkelt: Der mangler forbrændingskapacitet.

Overskudsvarme køles bort

Der findes ikke i Europa så veludbyggede fjernvarmesystemer som i Danmark, hvor affaldsenergianlæggene kan udnytte overskudsvarmen fra forbrændingen til såvel fjernvarme som elproduktion. Disse indtægter giver en robust selskabsøkonomi.
Affaldsenergianlæg uden for Danmarks grænser producerer ofte ikke fjernvarme, men i bedste fald måske el ved en lav virkningsgrad. Det giver en dårlig drifts-/selskabsøkonomi, og begrænser naturligvis viljen til at bygge nye affaldsenergianlæg. Ofte køles al overskudsvarmen bort i køletårne.

Der er derfor ikke umiddelbart noget realistisk håb om, at de op mod 150 mio. tons affald, der pt. deponeres i Europa, med ét skulle forsvinde.

Så at stoppe den danske import af omkring 360.000 tons restaffald/år - ud af et potentiale på 40-150 mio. tons/år - løser intet. Tvært imod. Vi bliver alle tabere:

  • Miljøet: Den samlede CO2-udledning i Europa stiger.
  • Ressourceforbruget: Der vil være et øget ressourceforbrug til produktion af dansk fjernvarme og el i form af bl.a. bæredygtig biomasse og VE el.
  • Fjernvarmekunderne: Varmeprisen stiger for de kunder, der får fjernvarme fra et affaldsenergianlæg.
  • Affaldskunderne: Affaldsgebyrerne stiger for de borgere, der leverer affald til et affaldsenergianlæg.
  • ”Vor fælles husholdning”:  Den danske stat mister afgiftsindtægter fra produktionen af fjernvarme.         

Som en engelsk kollega kort sammenfattede det med et kendt citat fra skuespillet Hamlet af William Shake-speare: “Something is rotten in the state of Denmark”.

Det måtte jeg desværre give ham ret i.
Tiden er for alvorlig til ”osteklokke-tankegang” i Danmark. Vi er en del af et fællesskab, som krigen i Ukraine også med al sin alvor og grusomhed har vist.

Lars Gullev
VEKS’ direktør