CO2 i flere nuancer

Hvorfor betragtes udledning af CO2 fra opgradering af biogas som et mindre problem end tilsvarende udledning fra forbrænding af restaffald?

10. august 2022
VEKS' varmeproducenter - ARGO
Affaldsenergianlægget ARGO i Roskilde

I december 2020 præsenterede Kommunernes Landsforening rapporten for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark - den såkaldte lukkeliste eller mere dramatisk ”dødslisten”.
Formålet med at reducere forbrændingskapaciteten var at reducere den årlige udledning af CO2 fra den danske affaldsforbrændingssektor med 500.000 tons/år.
Rapporten pegede på, at der i perioden fra 2026 og frem mod 2030 skulle lukkes 10 ud af 23 affaldsenergianlæg i Danmark - heraf ARGO i Roskilde, hvis varmeleverancer dækker mere end 30% af VEKS’ varmebehov.

Den 11. februar 2021 fremlagde Energistyrelsen sin klare vurdering af KL’s lukkeliste, som blev fejet af bordet og derfor i dag er et afsluttet kapitel.
Godt - for ellers ville vi også have forpasset en af de gode muligheder for relativ enkel CO2-fangst. En nødvendig fangst, som alle er enige om, for at vi kan nå det nationale CO2-reduktionsmål på 70% i forhold til niveauet i 1990.

Biogas - og naturgas

En del af den grønne omstilling er, at vi i højere grad anvender biogas. Et produkt, som langt de fleste betragter som vedvarende energi - og dermed en gevinst for miljøet.
Den russiske invasion i Ukraine har medført kraftigt reducerede leverancer af russisk naturgas til Europa. Derfor mangler vi gas, og har brug for at udnytte alle biogas-ressourcerne: et af midlerne er at opgradere biogassen, så den kan anvendes i det nuværende naturgasnet. Det er ingen vist imod.

Men vi må ikke se bort fra, at denne opgraderingsproces fra bio- til naturgas medfører en betydelig CO2-udledning. Og CO2 er jo CO2. Eller findes der flere nuancer af CO2?
Der er vitterlig tale om betydelige mængder, da vi i 2021 accepterede, at op mod 675.000 ton CO2 blev udledt direkte til atmosfæren i forbindelse med netop biogasanlæggenes opgradering af biogas til naturgas. Beregningen af de 675.000 tons er foretaget af Ingeniøren baseret på tal fra Energistyrelsen.

Denne udledning vil kun vokse fremadrettet, fordi vi forventer at opgradere endnu mere biogas end i dag. En beslutning vi har truffet, så der er behov for handling.
Til sammenligning taler vi om en årlig CO2-udledning, der allerede i dag er 35% højere end den CO2-udledning, man ville undgå ved at lukke omtalte 10 affaldsenergianlæggene frem mod 2030! Findes CO2 i flere nuancer?

Det kan ikke være rigtigt.

Hvis der skal være troværdighed om dansk klimapolitik, må udledning af CO2 fra opgraderingen af biogas begrænses radikalt. 

Lars Gullev, VEKS' direktør