Vi gør også en forskel

Tale ved VEKS’ formand Steen Christiansen, da DONG og VEKS den 12. december 2016 fejrede, at Avedøreværkets blok 1 udskifter kul med biomasse

20. december 2016

Steen Christiansen, VEKS' formand (tv) og Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy

Dagligt bliver vi mindet om, at vores klode er overophedet og har kurs mod en tre-graders temperaturstigning. Konsekvenserne er allerede tydelige: Flygtninge fra klimaforandringer (20 millioner) overgår antallet af flygtninge fra krig og konflikter. Det kan virke uoverskueligt at vælge de rette håndtag for at bremse den fortsatte CO2-udledning og dermed den globale opvarmning. Omvendt kalder det jo også på handling. NU. 


Måske er der ikke så langt fra Marrakech til Avedøre… 
Jeg havde for nogle uger siden det privilegium at deltage i COP22, hvor min opgave var at inspirere andre lokale ledere til at forfølge den grønne omstilling. Landene har bekræftet Paris-aftalen fra 2015 og nu handler det kort og godt om at få mere kød på skelettet. Kommunerne skal på banen - virksomhederne ligeså. 

Her på Avedøre Holme er vi allerede på vej ud ad den grønne løbebane! 
I dag fejrer vi, at Avedøreværket er blevet CO2-neutralt ved at skifte kul ud med bæredygtig biomasse. Og dermed har vi gjort en forskel, og kan uden at rødme fortælle hele verden, at vi tager ansvar ved at omsætte ord om bæredygtighed til handling. 
Biomasse på Avedøreværkets to blokke er nemlig et kæmpe bidrag til hovedstadsregionens fælles mål om, at vi i 2035 skal have et fossilfri el- og varmesystem. Selvom det måske ikke syner stort i det globale CO2-regnskab, gør DONG og VEKS’ grønne omstilling af Avedøreværket en forskel. Forhåbentlig kan de skrumpende kulbunker inspirere andre selskaber til også at omstille til bæredygtig biomasse og bidrage positivt til CO2-regnskabet.

Et meget aktuelt bæredygtigt initiativ er, at den nye trekløver-regering igen har sat snuden i det grønne spor. Det sker ved at genindføre 2030-målet for vedvarende energi, hvilket er absolut vigtigt for Danmarks langsigtede grønne omstilling.

DONG og VEKS kunne fejre sølvbryllup sidste år. Tiden har vist, at vores fornuftsægteskab bygger på et professionelt og konstruktivt samarbejde - om netop Avedøreværket. Og værkets kompetente medarbejdere har sikret stabil fjernvarme til VEKS og CTR. 
Avedøreværkets blok 1 har altid haft en særlig rolle i VEKS’ verden… Da værket på Avedøre Holme blev bygget, bidrog det dels til det lokale engagement, dels forankringen af VEKS’ kraftvarmeprojekt. Man skal ikke underkende betydningen af, at man rent faktisk kan se værket i lokalområdet. Og værket står her stadig - og er næsten endnu mere berettiget i dag med sin grønne profil. Det danner en smuk, grøn og topmoderne ramme om dagens festlige arrangement. 

DONG og VEKS har haft et fælles klart mål om den grønne omstilling, og begge parter har ikke mindst haft viljen til at foretage langsigtede investeringer. Derfor har processen fra ord til handling været kort. Vi har med omlægningen af Avedøreværket til 100 % bæredygtig biomasse et projekt, vi alle kan være stolte af. For vi har gjort en forskel.

Tak
Steen Christiansen, VEKS’ formand