VEKS

VEKS repræsenterer fjernvarmens værdikæde: Produktion, transmission og distribution af fjernvarme til 170.000 husstande

VEKS forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen i hovedstadsområdet. De lokale fjern­varmeselskaber sælger varmen videre til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. VEKS blev i 1984 etableret for at kunne udnytte overskudsvarme dels fra kraft­varmeværker dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. Man bruger langt mindre brændsel, når man med VEKS’ system udnytter overskudsvarmen.