VEKS' whistleblowerordning

VEKS sikrer, at indberetninger via Whistleblowerordningen behandles seriøst

17. december 2021

VEKS ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder, hvad enten det drejer sig om medarbejdere, ledelse, kunder eller leverandører i VEKS.

Det er lovpligtigt, at VEKS har en whistleblowerordning. Det betyder, at medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, kunder, leverandører og øvrige interessenter kan foretage en (anonym) indberetning i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. 

Ordningen i VEKS sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på passende vis, og giver tryghed for, at enhver person, der i god tro indberetter en alvorlig mistanke, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende.

Man kan læse VEKS’ whistleblowerpolitik (vedtaget af VEKS’ bestyrelse den 17. december 2021) i vedlagte dokument - se boks

Fortrolighed og anonymitet

Indberetning via whistleblowerordningen foretages via nedenstående online indberetningssystem, som er tilgængelig for interne og eksterne personer. Her kan beskrives forhold og observationer - ligesom der er mulighed for at vedhæfte eventuel dokumentation, billeder etc.
Hvis du som ekstern vil foretage en anmeldelse, skal du anvende selvbetjeningsløsningen via linket: https://app.whistlesystem.com 

Brugernavn: Veks
Password: QVHBtcExR

Du vil nu modtage en kvittering, der bekræfter, at din rapport er modtaget i form af et rapport-id. Det er vigtigt, at du gemmer dit eksakte (store og små bogstaver) rapport-id et sikkert sted! Dette kan f.eks. være i din private notesbog eller dine private noter på din telefon.
Du kan logge ind igen med organisationens login + dit rapport-id. Dette giver dig mulighed for at se svar fra administratorteamet og starte en anonym dialog. Det er også her, din organisation kan fortælle dig om de handlinger, din rapport har resulteret i, og stille dybdegående spørgsmål - stadigvæk helt anonymt!

Indberetningen kan foretages anonymt eller i eget navn. Al kommunikation, som VEKS sender eller videresender på baggrund af en modtaget indberetning, vil være fortrolig.
Man kan læse nærmere om processen i vedlagte brugermanual - se boks.

 

Formålet med VEKS' Whistleblowerordning er at:

  • sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i VEKS
  • sikre at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse af alvorlige fejl, forsømmelser eller ulovligheder i VEKS
  • beskytte den person, som indgiver oplysninger til ordningen.

Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen i VEKS omfatter både nuværende og tidligere medarbejdere i VEKS, bestyrelsesmedlemmer, kunder og eksterne samarbejdspartnere med tilknytning til VEKS. Samarbejdspartnere med tilknytning til VEKS kan for eksempel være leverandører eller eksterne konsulenter.