Mission, vision og værdier

VEKS; forandret strategigrundlag til en forandret omverden og virksomhed

8. juni 2020

VEKS' bestyrelse vedtog den 4. juni 2020 en ny vision i forbindelse med udvikling og vedtagelse af VEKS Strategi 2025.  

Mission - hvorfor er vi her?
VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme


Vision - det vi stræber efter:
VEKS vil fremskynde den grønne omstilling og gennem partnerskaber levere effektive og bæredygtige energiløsninger til fordel for vores kunder

Værdibaseret ledelse

VEKS' omgangs- og ledelsesform er værdibaseret. Ved at skabe fælles kultur for hele organisationen - baseret på en fælles værdiplatform - sikres, at alle ved, hvad de kan forlange og forvente af hinanden.

I praksis betyder det overordnet, at hidtidige begreber som eksempelvis stabilitet erstattes af udvikling og fleksibilitet, systemer erstattes af mennesker, magthieraki erstattes af teams, viden og dialog. Endelig erstattes regler af holdninger og værdier.
VEKS' struktur er i dag kendetegnet ved et "team-princip" baseret på en resultatorienteret indsats for at fremme den enkelte medarbejders personlige og faglige udviklingsmuligheder med respekt for individet, tryghed i ansættelsen og tværgående samarbejde.