VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

28. januar 2021

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har den 11. december 2020 godkendt budgettet for 2021 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.


I forhold til 2020 falder de variable månedspriser (vægtet gennemsnit) fra 69,29 kr./GJ til 65,93 kr./GJ i 2021.

Puljepris 2021

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

 

Kr./GJ

79,09

77,29

73,17

61,86

41,34

36,11

 

Puljepris 2021

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

Kr./GJ

36,37

38,93

37,13

57,97

69,94

73,98

Vægtet gennemsnit: 65,93

 

 

 

Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten ovenfor og Oversigten ovenfor kan ligeledes ses i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

Her findes også et overslag over de kommende års variable månedspriser. Det faste bidrag som de enkelte kunder fremgår af  Bilag 1 i samme budgetfil.

Se prisudviklingen fra år 2011 til overslag år 2025