VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

4. januar 2024

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har d. 15. december 2023 godkendt budgettet for 2024 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.

I forhold til 2023 stiger de variable månedspriser (vægtet gennemsnit) fra 73,91 kr./GJ til 81,23 kr./GJ i 2024. Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten nedenfor og ligeledes i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

 

 

Puljepris 2024

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

 

Kr./GJ

104,57

89,93

83,51

85,53

52,32

45,67

 

Puljepris 2024

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

Kr./GJ

41,52

47,72

56,13

55,31

77,69

99,95

Vægtet gennemsnit: 81,23

 

 

 

De faste omkostninger pr. GJ stiger fra 44,67 kr./GJ i 2023 til 48,65 kr./GJ i 2024. De faste omkostninger fordeles ud fra en foruddefineret fordelingsnøgle.

Prisudviklingen siden 2011 og de estimerede priser frem til 2027 kan ses nedenfor, hvoraf det også fremgår at VEKS Transmissions priser er steget mindre end nettoprisindekset på trods af konvertering fra kul til biomasse.

Se prisudviklingen fra år 2011 til overslag år 2026