VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

4. januar 2022

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har d. 17. december 2021 godkendt budgettet for 2022 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.

I forhold til 2021 stiger de variable månedspriser (vægtet gennemsnit) fra 65,93 kr./GJ til 68,94 kr./GJ i 2022. Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten nedenfor og ligeledes i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

 

Puljepris 2022

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

 

Kr./GJ

84,09

80,60

74,60

64,93

46,66

41,26

 

Puljepris 2022

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

Kr./GJ

42,06

45,27

41,77

58,95

71,45

75,42

Vægtet gennemsnit: 68,94

 

 

 

De faste omkostninger pr. GJ falder fra 45,39 kr./GJ i 2021 til 41,41 kr./GJ i 2022. De faste omkostninger fordeles ud fra en foruddefineret fordelingsnøgle.

Samlet set falder priserne fra 111,32 kr./GJ i 2021 til 110,35 kr./GJ i 2022, hvilket svarer til et fald på 0,9%. Prisudviklingen siden 2011 og de estimerede priser frem til 2026 kan ses nedenfor, hvoraf det også fremgår at VEKS Transmissions priser er steget mindre end nettoprisindekset på trods af konvertering fra kul til biomasse.

Se prisudviklingen fra år 2011 til overslag år 2026