VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

1. april 2020

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har d. 13. december 2019 godkendt det reviderede budget for 2020 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.

Fra og med 2019 blev VEKS Transmissions variable GJ pris (Puljeprisen) forskellig fra måned til måned, således at den afspejler de priser, som VEKS Transmission betaler for at købe varmen i de enkelte måneder. Det betyder, at priserne er højere i de kolde måneder, hvor der er stor efterspørgsel efter varmen - og billigere i de varme måneder, hvor efterspørgslen er lav.

Puljepris 2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

 

Kr./GJ

81,71

80,70

77,46

66,52

48,39

41,88

 

Puljepris 2020

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

Kr./GJ

41,20

44,38

42,99

55,91

72,78

79,75

Vægtet gennemsnit: 69,29

 

 

 

Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten ovenfor og ligeledes i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

Her findes også et overslag over de kommende års variable månedspriser. Det faste bidrag som de enkelte kunder skal betale ses nedenfor - og fremgår af  Bilag 1 i samme budgetfil.

Nedenstående viser, hvordan fast afgift fordeles mellem de enkelte selskaber i 2020.

 

Selskab

Fordelings-

Fordeling

nøgle

af fast afgift

 

%

(1.000 kr.)

 

2020

2020

Albertslund

12,8%

51.163.657

COOP

0,5%

2.162.135

Brøndby

12,8%

51.328.784

Glostrup

4,3%

17.121.635

Greve Fjernvarme

5,0%

19.897.838

Hvidovre

10,5%

42.267.424

Høje Taastrup Fjernvarme

14,2%

57.020.515

Køge Fjernvarme

0,4%

1.573.869

Tranegilde Fjernvarme

0,3%

1.063.007

Mosede Bypark

0,1%

371.536

Mosede Fjernvarmeværk

0,3%

1.341.659

FORS Varme Roskilde

21,0%

84.044.627

Rødovre

6,8%

27.313.085

Solrød

2,7%

10.980.964

Svogerslev

1,6%

6.605.091

Vallensbæk Fjernv. Nord

1,1%

4.401.674

Vallensbæk Fjernv. Syd

1,2%

4.824.813

Vejlegården

0,2%

815.316

Ishøj

4,1%

16.471.471

SUM

100,0%

400.769.077