VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

9. januar 2023

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har d. 9. december 2022 godkendt budgettet for 2023 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.

I forhold til 2022 stiger de variable månedspriser (vægtet gennemsnit) fra 68,94 kr./GJ til 73,91 kr./GJ i 2023. Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten nedenfor og ligeledes i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

 

Puljepris 2023

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

 

Kr./GJ

93,89

89,74

83,46

68,75

50,46

52,27

 

Puljepris 2023

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

Kr./GJ

38,57

34,16

31,72

53,17

73,48

86,90

Vægtet gennemsnit: 73,91

 

 

 

De faste omkostninger pr. GJ stiger fra 41,41 kr./GJ i 2022 til 44,67 kr./GJ i 2023. De faste omkostninger fordeles ud fra en foruddefineret fordelingsnøgle.

Prisudviklingen siden 2011 og de estimerede priser frem til 2027 kan ses nedenfor, hvoraf det også fremgår at VEKS Transmissions priser er steget mindre end nettoprisindekset på trods af konvertering fra kul til biomasse.

Se prisudviklingen fra år 2011 til overslag år 2026