Fjernvarme på Vestegnen

VEKS står for fjernvarmeforsyningen på Vestegnen

VEKS' driftscentral

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, blev i 1984 etableret for at kunne udnytte overskudsvarme dels fra kraft­varmeværker dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. Man bruger langt mindre brændsel, når man med VEKS’ transmissionssystem udnytter overskudsvarmen.

VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 

VEKS omfatter tre forretningsområder: Transmission, produktion og distribution
 
Transmission
VEKS Transmission forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen. De lokale fjernvarmeselskaber varetager den videre distribution til private kunder, erhvervskunder og institutioner. Den leverede varme svarer til 170.000 familiers forbrug. 
VEKS deltager med en ejerandel på 1/3 som interessent i Hovedstadens Geotermiske Selskab (HGS) sammen med CTR og HOFOR. HGS forestår på koncessionsbasis undersøgelse af mulighederne for at udvinde geotermisk varme via et geotermisk demonstrationsanlæg på Amager. 

Produktion
Køge Kraftvarmeværk producerer el til nettet, damp til Junckers Industrier A/S og sælger (internt) fjernvarme til VEKS Transmission.
VEKS Gasmotor, Solrød er etableret i december 2015 og producerer el til nettet og fjernvarme til VEKS Transmission, baseret på biogas leveret fra Solrød Biogas A/S.  

Distribution
Køge Fjernvarme varetager distribution af fjernvarme til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner i Køge. Varmen købes internt hos VEKS Transmission. 
Tranegilde Fjernvarme varetager distribution af fjernvarme til kunder i Tranegilde erhvervsområde i Ishøj og Greve. Varmen købes internt hos VEKS Transmission.