Fjernvarmeproduktion

Hvor kommer varmen fra

Avedøreværket er hovedleverandør af fjernvarme til VEKS

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen til VEKS