Fjernvarmeproduktion

Hvor kommer varmen fra

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted
Avedøreværket er hovedleverandør af fjernvarme til VEKS

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen til VEKS