Varmelast

Varmelast er en vigtig aktør for fjernvarmeselskaberne i hovedstadsområdet

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted

Fra årsskiftet 2008 startede et samarbejde mellem varmeselskaberne VEKS, CTR og HOFOR i københavnsområdet kaldet Varmelast, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.


Sekretariatet består af fem medarbejdere udpeget fra varmeselskaberne deriblandt en leder.

Konkret står varmelast-medarbejderne for at:

  • modtage prognoser fra el- og varmeselskaberne for det næste døgns behov
  • derudfra planlægge og bestille det næste driftsdøgns fjernvarmeproduktion på timebasis hos HOFOR og Ørsted. Varmeplanerne for de forskellige produktionsanlæg tilrettelægges ud fra økonomiske kriterier hvori indgår brændselspriser, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, energiafgifter på varmeproduktion, CO2-kvote omkostninger og indtægter fra el-markedet.
  • dagligt følge op på driften
  • udvikle værktøjer til fælles optimering
  • sikre datagrundlaget sammen med varmeselskabernes backoffice og kontrolrum.

Lastfordeling af decentrale grundlastanlæg baseres på:

  • at decentrale grundlastproducenter under 10 MW som ejes og drives af varmedistributionsselskaber eller af tredjepart med aftale med varmedistributionsselskaber lastfordeles decentralt efter den månedsvarierede varmetarif fra VEKS. Se tarifbladet
  • at decentrale grundlastproducenter under en bagatelgrænse (0,25 MW) prioriteres, og dermed udelades fra økonomisk lastfordeling.
  • at decentrale grundlastproducenter under 10 MW som ejes og drives af VEKS, CTR, HOFOR eller hvori disse er aftalepart lastfordeles centralt hos Varmelast.
  • at alle større, decentrale anlæg, > 10 MW, indgår i den centrale lastfordeling hos Varmelast på samme måde som øvrige, større anlæg.