VEKS’ årsberetning 2022 DK og UK

Årsberetningen giver en kortfattet beskrivelse af aktiviteterne og økonomien i VEKS samt et aktuelt forord. Årets fire cases beskriver nogle af VEKS’ strategiindsatser

15. maj 2023
Claus Peuckert Photography har kreeret årets fotoserie

Download VEKS' årsberetning i dansk version for året 2022:

Årsberetningen giver en kortfattet beskrivelse af aktiviteterne og økonomien i VEKS, der via 19 lokale fjernvarmeselskaber forsyner kunder i 12 kommuner i hovedstadsområdet med sikker og grøn fjernvarme.

Forordet fokuserer på, at fjernvarmebranchen desværre oplever en del politiske benspænd for hurtig udrulning af fjernvarme. Forordet indeholder derfor konkrete handlingsforslag, så vi fortsat kan understøtte Danmarks målsætning om 70% CO2-reduktion. 

Vi skildrer bredden i VEKS’ daglige arbejde via årets fire cases. Den første case ”VEKS går forrest” er et interview med Morten Stobbe i anledning af, at hans tiltrædelse som VEKS’ direktør den 1. december 2022. 
De følgende tre cases sætter lys på nogle projekter, som udspringer af VEKS’ strategiindsatser: 

  • VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager er just sat i drift - baggrund og proces beskrives i case 2. Varmelageret bidrager til bedre udnyttelse af el- og varmeproduktionen i det storkøbenhavnske system.
  • Case 3 fortæller forudsætningerne for at kunne fjernvarmekonvertere 8.000 nye kunder i Køge. 
  • Hvad skal der til for løbende at optimere Køge Kraftvarmeværk? Værket har været under VEKS’ vinger i ti år, men jagten på forbedringer stopper ikke. Det er emnet for case 4.

Årets billedserie beskriver en række aspekter i VEKS’ beredskab. FOTO: Claus Peuckert Photography

Endelig rummer VEKS’ årsberetning 2022 ledelsesberetning, hovedtræk fra regnskabet samt organisationsoversigter.

Download VEKS' årsberetning i engelsk version for året 2022:

Man kan desuden læse/downloade årets officielle revisor-godkendte årsrapport: