Endnu mere live

Varmelast.dk har for nylig opdateret sin hjemmeside - nu med endnu flere live-data

29. september 2023

Varmelast.dk har en række spændende nyheder – blandt andet nye livemålinger, flere historiske data samt mere sofistikerede prognoser

Livemålinger fra decentrale enheder

Der er nu livemålinger på varmeproduktion fra decentrale enheder, herunder varmepumper (i tillæg til kraftværker, affaldsanlæg, elkedler og fossile spidslastkedler). Data opdateres hvert 5. minut. 
Bemærk at data vises med halvanden times forsinkelse, hvilket er fælles for alle Varmelasts livedata

Historiske data

Der er kommet flere muligheder for at vise og hente historisk produktionsdata. Man kan nemt selv vælge hvilken periode og produktionsformer, der skal vises i grafen. Man kan herunder fx se vist, hvordan al varmen er blevet produceret i indeværende måned.

Historiske data, september 2023

Ovenstående graf viser, hvordan varmen er produceret i september 2023: 
Det ses, at varmen primært er produceret på affaldsenergianlæg samt lidt kraftvarme. De mange peaks i kraftvarmen skyldes optimering på elmarkedet. Det vil sige at varmen er produceret, når det har været økonomisk optimalt, og derefter gemt på VAKerne. 
Spidslasten i weekenden 23.-24. september skyldtes en kombination af en koldere nat end prognosticeret (dvs. højere forbrug), og mindre varme fra nogle producenter end forventet i planlægningen. 

Nye prognoser

Med det nye værktøj kan man se det prognosticerede varmebehov på timeniveau i de kommende to uger. Desuden kan man se prognosen for, hvor meget varme, som de prioriterede anlæg forventer at producere. Prognosen opdateres to gange i døgnet. Herunder kan I se et billede ind af en aktuel prognose og en lille forklaring på, hvorfor den er interessant at dele med producenterne. 


Prognosen ovenfor viser hhv. prognose for varmebehov og prognose for prioriteret varme. Prognoserne bruges især til at vurdere hvilke anlæg, der skal være i drift. I efteråret er der bl.a. fokus på, hvornår kraftværksblokkene skal startes op, så de kan dække det stigende varmeforbrug.