VEKS

Samarbejdspartnere

Varmelager, baggrund

Case 2, Årsberetning 2022: VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager

Læs mere

Pressemeddelelse: Geotermi

Hovedstadsområdet kan trække flere med

Læs mere

Øvelse - langt under jorden

Mange sværdslag, før vejen var banet for VEKS - dengang dannet som planlægningsselskab

Læs mere

Viden-eksport

Danske projekter kan inspirere tjekkisk delegation til at starte udfasning af kul

Læs mere

Konvertering, Greve

Greve Fjernvarme undersøger mulighederne for at konvertere over 10.000 nuværende olie- og naturgaskunder til fjernvarme

Læs mere

Varmeleveringsaftaler

Vi er i mål med nye varmeleveringsaftaler, som er grundlaget for hele VEKS’ forretning.

Læs mere

Konvertering, Brøndby

Politikerne i Brøndby har meldt ud, at der skal være fjernvarme i hele kommunen

Læs mere

Vandpåfyldning, varmelager

Vandpåfyldning af varmelageret

Læs mere

Livedata - LIVE!

Varmelast.dk lancerer fjernvarme-livedata for hovedstadsområdet

Læs mere

Film om varmelager

Film om damvarmelageret i Høje Taastrup blev vist for deltagerne til Energipolitisk Topmøde

Læs mere

Rejsegilde, teknikbygning

Vigtig milepæl blev fejret med rejsegilde

Læs mere

Vi er en del af løsningen

Fjernvarmebranchen kan bidrage markant til målsætningen om 70% reduktion af CO2

Læs mere

Tilskud med effekt

Senest har EUPD også ydet tilskud til VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager

Læs mere

Nyt varmelager i 2021

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme etablerer i fællesskab et damvarmelager på 70.000 m3

Læs mere

Nabohjælp

VEKS hjælper med at forsyne kunderne hos Vestforbrænding efter en brand

Læs mere

VEKS-Forum 2017

Præsentationerne fra VEKS-Forum er i dokumentoversigten nederst på siden

Læs mere

VEKS på visit

Besøgsrunden gennemføres én gang årligt for at diskutere det dybere samarbejde ved siden af de daglige samarbejdsrelationer

Læs mere

Tid til eftertanke

25 år i VEKS maner til eftertanke

Læs mere

Vores værk fylder 25

Blok 1 på Avedøre Holme har gennem sit første kvarte århundrede været en vigtig medspiller

Læs mere

Høj tilslutning i Ejby Industri

94% har sagt ja til at gå over til fjernvarme

Læs mere

Vand i stedet for olie

En tiloversbleven olietank blev et aktiv i forbindelse med renovering af en stor akkumulatortank

Læs mere

Varme og kulde udbredes

En række udviklingsprojekter står i kø hos Høje Taastrup Fjernvarme

Læs mere

Jo flere, jo bedre

I erhvervsområdet Ragnesminde i Brøndby er tilslutningen til fjernvarme betydeligt højere end man havde forventet

Læs mere

VEKS slår et hul i jorden

VEKS bygger en stor ny veksler- og pumpestation i det nordlige Roskilde for at kunne levere fjernvarme til Risø og de nye fjernvarmeområder i Himmelev

Læs mere

Fælles strategisk energiplanlægning

VEKS, RUC og fire kommuner på den sydlige Vestegn indgår i et nyt samarbejdsprojekt

Læs mere

Roskildes nye energitårn

Når KARA/NOVEREN i disse år opfører et nyt kraftvarmeanlæg ”Energitårnet”, tilpasses VEKS’ system den øgede kapacitet

Læs mere

Nye tider hos Høje Taastrup Fjernvarme

Ombygninger, nye teknologiske løsninger og snarlige udvidelser giver travlhed hos Høje Taastrup Fjernvarme

Læs mere

Brøndby Fjernvarme overtager Ragnesminde

VEKS overdrager det nyetablerede fjernvarmeområde Ragnesminde til Brøndby Fjernvarme ved udgangen af 2013

Læs mere

Tre skorstene, tre historier

Hvordan greb Brøndby Fjernvarme opgaven an, da de tre skorstene skulle kunstudsmykkes?

Læs mere

Højtragende kunst

Fjernvarme synliggøres i Brøndby via kunstudsmykkede skorstene, der skaber samlende vartegn i lokalområdet

Læs mere

Fjernvarmen bevæger sig nordpå

Roskilde Forsyning udvider forsyningsområdet til Risø

Læs mere

Fjernvarme - her og nu

Hvidovre udvider fjernvarmeforsyningen til to skoler samt nærliggende boligområder

Læs mere

Serviceordning Roskilde

En ny serviceordning vil på sigt gavne både fjernvarmekunder og det samlede system

Læs mere

Kort afstand fra ord til handling

I Høje-Taastrup skifter flere erhvervskunder fra naturgas til fjernvarme inden årets udgang

Læs mere

Ord bliver til handling

Fjernvarmeselskaber og kommuner er godt i gang med at forberede konvertering fra naturgas til fjernvarme

Læs mere

Samarbejde om varmelast

Varmeselskaberne i København danner et samarbejde

Læs mere

Det hele for det halve

En forbruger i Brøndby har opnået kolossale rabatter

Læs mere