Varmelageret på topmøde

Film om damvarmelageret i Høje Taastrup blev vist for deltagerne til Energipolitisk Topmøde

30. september 2020
Filmen om varmelageret er optaget af fotograf Rasmus Degnbol på vegne af Gate 21

En filmoptagelse om damvarmelageret samt interview med Morten Stobbe, VEKS og Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme indgik i det Energipolitiske Topmøde tirsdag den 29. september. Topmødet var arrangeret af Gate 21 på vegne af ”Energi på Tværs”, Region Hovedstaden samt ”Fælles Regional Energiomstilling”, Region Sjælland.

Handling bag ord

Hvordan bidrager kommuner og regioner til 70% CO2-reduktion i 2030?
Hvor langt er kommunerne og forsyningsselskaberne med den grønne omstilling? Hvilke initiativer kan vi lære af, og hvad skal kommunerne og forsyningsselskaberne bidrage med, for at vi når 70 procents målsætningen i 2030?


Filmen om varmelageret skulle netop vise et eksempel på ord omsat til handling. Filmen fortæller historien om, at Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS sammen er i gang med at etablere et nyt damvarmelager på 70.000 m3, der står klar i 2021.

Med lageret bliver det muligt at lagre varmt vand til senere brug i fjernvarmesystemet. Det er første gang, at et damvarmelager bruges i så stort og kompleks et fjernvarmesystem, som det storkøbenhavnske – og damvarmelageret kan være med til at balancere et fremtidigt energisystem baseret på 100% vedvarende energi. 
Lageret er det første af sin art og indgår i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark. Det er et udviklingsprojekt, bl.a. fordi man op- og aflader lageret 25-30 gange årligt - til forskel fra allerede eksisterende, danske sæson- og døgnlagre. Lagerprojektet har derfor fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

Årets Energipolitiske Topmøde satte scenen for en dialog mellem kommuner og regioner og udvalgte landspolitikere. Undervejs tog man pulsen på den grønne omstilling i regioner og kommuner for at finde svar på, hvordan vi bedst når målet i fællesskab.

Se filmen i rammen foroven