Udviklingshjælp - til samarbejde

Dansk ekspertdelegation bistår Shetlandsøerne med at udbygge og ikke mindst organisere fjernvarmen bedre

11. juli 2022
Landskabet minder om Færøerne

Et mentorprogram via virtuelle møder fik for nylig en anden dimension, da en dansk delegation mødte virkelighedens fjernvarme på Shetlandsøerne. 
VEKS’ vicedirektør Morten Stobbe har i to år fungeret som mentor for direktøren Derek Leask for Shetladsøernes fjernvarmeselskab i samarbejde med Morten Duedahl, Business Development Manager fra DBDH. Samarbejdet med fjernvarmeselskabet på Shetlandsøerne kom i stand via en artikel om DBDHs mentorprogram i magasinet Hot & cool.

Syn for sagen

– Vi har nu i et par år ”mødtes” en gang hver anden måned 2-3 timer, hvor vi har rådgivet, diskuteret og været med til at give praktiske erfaringer videre til Shetlandsøernes fjernvarme - på distancen. Derfor var det meget spændende endelig at møde vores samarbejdspartnere, men også se systemet og de anlæg, som vi kun kendte via tegninger, rapporter mv., siger Morten. – VEKS er blevet anbefalet til mentorprojektet, dels fordi vi generelt har et velsmurt fjernvarmesystem, som står overfor introduktion af nye teknologier, men samtidig også har et distributionssystem under udbygning, og derfor har praktiske erfaringer herfra. Og sidst men ikke mindst fordi vi er gode til organisering, og samtidig kender de politiske beslutningsprocesser, fastslår Morten. VEKS er også valgt som mentor, fordi vi ikke har kommercielt salg af nogen form for ydelse for øje. Og i øvrigt er et non profit selskab. 

Delegationen bestod foruden Morten og Morten af to medarbejdere fra den danske ambassade i London, Charlotte Owen og Jacob Christensen, der kender de britiske love og støtteprogrammer, som i øvrigt er inspireret af den danske model.  

Zero carbon footprint 

Det var et tætpakket program, som mødte den danske delegation, der traf ledende politikere fra Shetlandsøernes Island Council - minder om et amt. De lokale politikere tager ikke selvstændigt initiativ til planlægning. – Mange idéer til at få en mere grøn energiforsyning udspringer fra - det i øvrigt veldrevne - fjernvarmeselskab, der er ejet af en trustfund. Vi har jo samarbejdet med direktøren gennem vores mentorprogram, men nu havde vi også lejlighed til at drøfte fremtiden med bestyrelsesformanden for trust-fonden, hvor det store spørgsmål er:  Hvad skal der til for at nå målet om zero carbon footprint? 

Delegationen havde bilaterale samtaler med alle parter, for at få overblik over mål og retning samt ikke mindst den fælles forståelse. 


Affaldsvarmeværket står for Shetlandsøernes fjernvarmeforsyningen 

Interessenterne er blandt andet et lokalt kommunalt ejet affaldsvarmeværk, der producerer al fjernvarmen. Til gengæld har man aldrig udnyttet overskudsvarmen fra det lokale kraftværk. Et privat energiselskab ejer kraftværket, hvis elproduktion snart vil blive afløst af strøm fra en kæmpe vindmøllepark, der i disse år opføres på en af Shetlandsøerne. Parken er senest færdig i 2025 og vil ud over at dække det begrænsede lokale behov også forsyne hovedlandet via nyanlagte havkabler. 

Bornholm 

– Vi anbefalede at nedsætte en dedikeret ”heat task force”, hvor alle interessenter er repræsenteret. Problemet er, at parterne i øernes energisektor i lidt for høj grad arbejder i hver deres silo. Vi råder alle parter til at udvide samarbejdet for at nå det fælles mål, pointerer Morten. 

Generelt er der et udtalt ønske om at udvide fjernvarmen da det er en grøn, stabil og ikke mindst billig opvarmning; kunderne efterspørger mere varme, men der mangler pt. gode kilder til at producere fjernvarme på Shetlandsøerne. – Jeg fik det indtryk, at vores besøg faktisk har skubbet til alle parters forståelse for, at planlægning og fjernvarme er helt centrale værktøjer i den grønne omstilling, siger Morten.

Indtrykket er også, at Shetlandsøerne er godt rustet ift. de udfordringer, vi alle står over for ift. klima- og forsyningssikkerhed. 
Bornholm er for Shetlandsøerne en forgangs-ø ift. energi og klimatiltag. Allerede midt i 90’erne besøgte en delegation fra Shetlandsøerne Bornholm for at finde inspiration til at etablere deres eget fjernvarme-system, og kontakten til øens energisektor er intakt. Øen er i øvrigt på ingen måde fremmed for Morten, der selv er vokset op på Bornholm. 
Fremover vil de virtuelle møder fortsætte, og parterne fra Shetlandsøerne er i øjeblikket i dialog om, at planlægge et officielt besøg til Bornholm formentlig i starten af 2023.