Nyt varmelager officielt indviet

Pressemeddelelse fra VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme: Indvielse af en helt ny type varmelager på 70.000 m3 den 19. april - til glæde for energisystemet i hele hovedstadsområdet

19. april 2023
VEKS' formand Steen Christiansen nævnte også i sin tale, at de indhøstede erfaringer bliver delt med branchen i ind- og udland. Der går allerede historier om vores nye, unikke lagerløsning uden for landets grænser! Foto: VEKS

Høje Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS ejer i fællesskab det nye damvarmelager, der udnytter energien i det storkøbenhavnske system endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Det nye lager gavner derfor den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed den grønne omstilling.

Ved indvielsen fremhævede VEKS’ formand Steen Christiansen holdånden: Ros til det unikke samarbejde! Vi viser med varmelageret en helt ny samarbejdsform mellem parterne i hovedstadsområdet, hvor fællesskabets interesse står øverst. Vi opnår alle større fleksibilitet og ikke mindst billigere og mere grøn energi. Lageret bliver en god forretning for alle parter.

Formand for Høje Taastrup Fjernvarme Nils Olsen sagde: Vi deltager i projekter som varmelageret, hvilket er helt i tråd med Høje Taastrup Fjernvarmes strategi og værdier. Vi skal sikre en bæredygtig, billig og effektiv forsyning.


Photo credit: Ioannis Sifnaios, DTU
 
Lagerets kapacitet på 70.000 m3 fjernvarmevand indgår nu i den daglige planlægning af varmeproduktionen i hovedstadsområdet.

Nye erfaringer

Det er første gang man ser denne type varmelager i et af de store fjernvarmesystemer i Danmark, idet man tilfører og aftager energi ift. pris, udbud og efterspørgsel. Lageret fungerer som et ugevarmelager. Dette er til forskel fra eksisterende, danske sæsonlagre, hvor man anvender sommerens opsparede varme fra solvarmeanlæg, når varmesæsonen starter. 

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS’ varmelager vil i øvrigt spare fossilt spidslastbrændsel i lokale fjern-varmekedler; kedler som bruges i særligt kolde perioder. 
I udviklingen af lageret har man ikke kunnet ”hive alle erfaringer ned fra hylden”, da der anvendes nye materialer. Det har medvirket til, at udviklingsprojektet har fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter. 
Fremover overvåges driften nøje for at blive klogere på lagring og for løbende at optimere driften af lageret til gavn for hele systemet. Alt i alt vil projektet fremover opsamle - ikke mindst teknologisk - erfaring og læring, som alle involverede parter vil dele med branchen i ind- og udland.

Endnu større nytte

Lageret er et konkret bidrag til ”Fremtidens Fjernvarme”. Lageret er en buffer ved i praksis at fungere som en sektorkobling mellem el og fjernvarme i en fremtid, hvor mere og mere fjernvarme produceres på el. Behovet for lagring bliver større i en verden med stærkt varierende elpriser over døgnet. I perioder med høje energipriser - som i 2022 - stiger værdien af varmelagring. 
Varmelageret er en helt ny samarbejdsform mellem energiaktører i hovedstadsområdet, hvor fællesskabets interesse står øverst. Alle parter opnår en større fleksibilitet og ikke mindst billigere og mere grøn energi. CTR og VEKS og producenterne, HOFOR, Ørsted, ARGO og Vestforbrænding mv., får nytte af projektet, og har været med til at betale til lageret. 

Man er meget velkommen til at få yderligere oplysninger hos: 
Astrid Birnbaum, direktør Høje Taastrup Fjernvarme T 29 11 17 20 astrid.birnbaum@htf.dk
Morten Stobbe, VEKS’ direktør T 24 98 99 77 mst@veks.dk