Klar politisk opbakning

Politikerne i Brøndby har meldt ud, at der skal være fjernvarme i hele kommunen

28. juni 2021
Brøndby Strand er endnu ikke fjernvarmeforsynet. FOTO: Brøndby Kommune

Hvad er det langsigtede mål for kommunen og dens borgere? 
Hvilke kerneområder skal prioriteres?

Brøndby Kommune stod foran et strategiudviklingsforløb, der ud over workshops for de 19 lokalpolitikere også omfattede konkret borgerinddragelse. – Vi havde vanen tro Kulturnat i Brøndby i oktober ’19, hvor vi blandt andet bad borgerne komme med deres vigtigste ønsker til kommunale prioriteringer. De absolutte topscorere var natur, miljø og klima, husker Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, Brøndby Kommune - samt bestyrelsesmedlem i VEKS. 

Klima er topscorer

Miljø og klima blev derfor også højt prioriteret i Brøndby Kommunes vision og strategi. En direkte udløber er desuden, at kommunen deltager i klimapartnerskabet DK2020. Derigennem forpligter man sig til at udarbejde en kommunal klimastrategi senest 2023 og opnå at være CO2-neutral i 2050 - se boks om DK2020.

En enig kommunalbestyrelse har af den grund i år besluttet, at en del af klimastrategien bliver at udrulle fjernvarmen til områder uden et fjernvarmesystem. Konvertering til fjernvarme fra fossilt brændsel kan straks aflæses i klimaregnskabet, og vil være et af de vigtigste redskaber for at nedbringe kommunens CO2-udledning. Fjernvarme er meget udbredt i kommunen, men to områder er stadig fortrinsvis naturgasforsynede - nemlig Brøndby Strand og Vesterled; områder med i alt 1.800 potentielle nye fjernvarmekunder.

– Styrken i fjernvarmen er, at skifter man centralt energikilder til forsyningssystemet, kan det straks aflæses positivt i klimaregnskabet. Det så vi jo allerede, da vi gik over til VEKS’ overskudsvarme og igen, da Avedøreværket skiftede kullet ud med biomasse, konstaterer Vagn Kjær-Hansen. VEKS er i gang med at forberede næste generation energiforsyning som vil afløse biomassen. – Samtidig har fjernvarmen den fordel, at kunden ikke behøver at forholde sig til detaljerne i sin energiforsyning. Fjernvarmen er grøn, nem, sikker og komfortabel, uddyber Vagn Kjær-Hansen.

Politikerne på banen

I 2016 forsøgte man uden held at konvertere parcelhuskvarteret Vesterled til fjernvarme. Dette var flere politikere af ideologiske årsager ikke tilhængere af, da man på daværende tidspunkt ville anvende til-slutningspligt. Denne gang bliver fjernvarmekonverteringen grebet anderledes an. – Hele kommunalbestyrelsen står bag beslutningen om at udrulle fjernvarmen ad frivillighedens vej, og derfor stiller jeg også selv op! Jeg ser for mig, at politikerne vil tale for fjernvarmen ved borgermøder, dialog med beboergrupper, grundejerforeningsmøder mm. Vil I være med? opfordrer Vagn Kjær-Hansen. Brøndby Kommune bruger naturligvis også egne kanaler og sociale medier, når vi skal berede vejen for fjernvarmen. 

Borgerinddragelse

I de kommende år skal Brøndby Strand-bydelen og -centeret gennemgå en større renovering, hvor blandt andet nedrivning af fem højhuse giver plads til et moderniseret og levende byrum. – Vi politikere har valgt en meget åben proces, hvor vi i høj grad inddrager beboerne i området, fortæller Vagn Kjær-Hansen. Vi har sat nogle ombyggede, bemandede containere op i Brøndby Strand, hvor man kan få information om projektet men også give sin holdning til kende. Vi oplever generelt stor tilslutning til borgermøder, og dialogen med arbejdsgrupper er som i fjernvarmeprojektet vigtige værktøjer for Brøndbys politikere. 

Brøndby Fjernvarme skal nu udarbejde projektforslaget, som forventes at blive politisk behandlet i starten af 2022. – Jeg tror på, at fjernvarmeprojektet lykkes. Miljø og klima har i de seneste mange år været det vigtigste tema blandt borgerne. Vi politikere kan honorere kravet ved at opfordre til at skifte til fjernvarme - og dermed gøre en konkret forskel til gavn for klimaet, slutter Vagn Kjær-Hansen.