VEKS gennem tiderne

Interview med Lars Gullev, der siger farvel til posten som VEKS’ administrerende direktør efter godt 25 år. Morten Stobbe er tiltrådt som VEKS’ direktør 1. december 2022.

21. december 2022
Købet af Køge Kraftvarmeværk samt udbygningen i Køge har præget VEKS' udvikling siden 2012

Klima, valuta-swaps, produktionskapacitetsudvidelser, urimelige rammebetingelser (et af branchens yndlingsudtryk!)… Mange emner har været på dagsordenen gennem de seneste 25 år - hér set gennem direktørens briller. 

Tiderne skifter 

Når Lars Gullev sættes stævne for at fortælle om sin tid som Direktøren for det hele - nemlig VEKS - vidner det ikke mindst om markante skift i de nationalpolitiske prioriteringer, som VEKS jo i høj grad er styret af. 

I 1992 startede Lars sin VEKS-karriere som teknisk direktør. – Da jeg satte mig i stolen som adm. direktør i november 1997 havde vi et meget stort fokus på at pleje vores låneportefølje. Der var virkelig penge at tjene, hvis man valgte den rigtige valuta og sandelig også rente - set i lyset af den tids uhyrlige renteniveau. Den finansielle verden var spændende og ganske ny for mig, men jeg var flankeret af gode kræfter internt såvel som eksternt, husker Lars. VEKS fik i øvrigt favorable vilkår (rating) på det internationale lånemarked, da selskabets kreditværdighed var/er på niveau med kongeriget Danmark. Resultat: En lavere lånerente. I dag er VEKS’ gæld omlagt til dansk valuta med faste renter.
I 00’erne kom der for alvor fokus på klimaet - i Danmark og hele verden. Avedøreværkets blok 2 har fra sin indvielse i 2002 fyret med træpiller. – Men der var jo desværre skår i begejstringen. Vi havde en fin principaftale om blok 2, men mildest talt ingen helt entydig prisfastsættelse, og vi ”sloges” sammen med CTR mod EnergiE2. Stridspunktet var 200 millioner kr. årligt. Vi havde en ”ubalance i forventninger”, og var faktisk tæt på en voldgiftssag, fortæller Lars. Set over ti år var omfanget af ”tvisten” to milliarder kr. Dette aspekt fandt pressen var en god historie, for hvorfor skulle de stakkes varmekunder be-tale den regning? Dét fik afsluttet forhandlingerne hurtigt, og varmekundernes slap med skrækken. 
Generelt erindrer Lars, at der dengang herskede et hårdt forhandlingsklima mellem parterne. Ingen nævnt - ingen glemt!

Fælles sag

Samarbejdsklimaet ift. producenterne er til gengæld helt forandret i dag. – Vi har i langt højere grad respekt for hinandens råderum, og VEKS er flere gange gået i fælles front med fx ARGO om affaldets rolle. ARGO har i øvrigt gennem min tid været en exceptionel god og konstruktiv samarbejdspartner, fastslår Lars. 
En anden milepæl i at styrke samarbejdet var, at CTR, HOFOR og VEKS i 2006 dannede Varmelast, som optimerer el- og varmeproduktionen - en nødvendig konsekvens af liberaliseringen af elsektoren. 

Den 3. september 2009 udkom den første Varmeplan Hovedstaden, hvor særligt ét fokusområde fik konsekvenser for VEKS: Naturgaskonverteringer i Lyngby og Køge. Samme eftermiddag præsenterede VEKS tankerne for miljø- og teknikudvalget i Køge. Projektet blev modtaget med kyshånd, men der skulle ryddes et par forhindringer af vejen først – hverken Køge kommune eller DONG - som ejer af Køge Kraftvarmeværk - kendte til tankerne. Og Køge kommune var ikke interessent i VEKS. Snart var Køge Kommune dog optaget som interessent i VEKS.
– Derfor kom Køge til at fylde rigtig meget for VEKS’ udvikling i 10’erne. I maj 2012 købte vi Køge Kraft-varmeværk og samme måned blev det første spadestik til Køge Fjernvarme taget - nu med 7.000 nye privatkunder på vej, fortæller Lars.

Kontinuitet

Lars har gennem sit kvarte århundrede som direktør alene haft to formænd for enden af bordet. Finn Aaberg stod fadder for VEKS og var formand indtil udgangen af 2013, hvorefter Steen Christiansen blev valgt til formandsposten. Begge formænd har været/er borgmestre i Albertslund. – Jeg har haft et me-get tæt og konstruktivt samarbejde med ”mine” to formænd. Rent praktisk har vores faste mandags-møder udstukket retning om strategiske valg og givet afklaring ift. den aktuelle politiske dagsorden, så vi begge har kunnet give kvalificerede svar i vores respektive roller som administrativ leder og politisk leder, understreger Lars.
Men ikke kun formanden skal roses! Samarbejdet med VEKS’ bestyrelse har også fungeret upåklageligt, og bestyrelsesmedlemmerne har gennem tiderne stillet mange relevante spørgsmål og haft modet til at træffe meget langsigtede, strategiske, politiske valg. – Bestyrelsen har forpligtet sig til projektet med viden, holdninger og værdier, men også - med rette - lært os at strukturere bestyrelsesmaterialet bedre. Vi farves jo af vores tekniske begejstring, og har måttet sande, at ikke alle behøver ALLE detaljer, konstaterer Lars. 

Hjælp til selvhjælp - langt væk

Lars mindes særligt et udviklingsprojekt, som satte varige spor. VEKS hjalp fjernvarmeforeningen i Estland med at opbygge et efteruddannelsesprogram til ansatte i branchen. Projektet blev betalt af Energistyrelsen, og forplantede sig også til Litauen. Senere udviklede opgaven sig til at bidrage med støtte og rådgivning til de tre baltiske lande, som en del af forberedelsen til deres optagelse i EU. 

VEKS har gennem tiderne haft mange besøg fra det store udland. – Et besøg skilte sig ud. Gæsten var præsidenten fra republikken Tartastan (en del af Rusland med Kazan som hovedstad), som gerne ville opleve baggrund og udvikling af dansk fjernvarme. Inden besøget var PET forbi for at gennemgå VEKS’ faciliteter. Præsidenten ankom med privatfly, og tog turen til VEKS. Senere på dagen blev ruten lagt forbi Danfoss og derefter hjem igen, erindrer Lars. Flyet var chartret i Schweiz og naturligvis med danske besætninger, da turen gik til Danmark – ja, penge havde de rigeligt af!

– Den mest mærkelige kamp jeg har stillet op til som VEKS’ direktør, var anklager fra en Brøndby-borger om, at VEKS havde tilbageholdt ikke mindre end 614 millioner kr. for varmekunderne. Der var flere absurde krav om aktindsigt og møder, som borgeren aldrig mødte op til, en DR-udlånt båndoptager på et mødebord, en ophidset VEKS-advokat mv. Borgerens anklager var alle grundløse: Anklagerne mod VEKS og vores beregningsmetoder blev pure frikendt af Energitilsynet, fortæller Lars.

Flere overskudsvarmeprojekter er omsat fra fantasi- til reelle, succesrige projekter i Lars’ tid som direktør. Gasmotoren i Solrød, som aftager biogas fra det lokale anlæg, overskudsvarmen fra CP Kelco (opvarmer over 2.000 boliger) samt ikke mindst samarbejdet mellem VEKS, Køge Kraftvarmeværk og Junckers, som er en total symbiose. – Det er næsten endnu værre end at være gift, fordi vi simpelthen ikke må blive uenige!, konkluderer Lars. 

Og hvad så nu? Lars fortsætter som konsulent 15 timer ugentligt og vil deltage i kontraktforhandlinger med ARGO, Vestforbrænding og Innargi (geotermi). Derudover repræsenterer Lars fortsat VEKS’ deltagelse i IEA, DBDH og Gate21. 

Der er fælles afskeds- og tiltrædelsesreception for Lars Gullev og Morten Stobbe mandag den 9. januar 2023 kl. 14-16 hos VEKS, Roskildevej 175, Albertslund