Øvelse - langt under jorden

Hovedstadens Beredskab har gennemført en redningsøvelse i VEKS’ underjordiske bygning på Allingevej

29. august 2022
Ofret (dukken) forberedes til at blive hejst op fra Niveau-1 til jordoverfladen

I august gennemførte Hovedstadens Beredskab, Glostrup en stor brøndredningsøvelse. Formålet med øvelsen var primært at træne medarbejdere i at håndtere en kompliceret, og absolut realistisk redningsaktion. Det foregik på VEKS’ station på Allingevej/Avedøre Havnevej, som ligger i umiddelbar nærhed af Ringstedbanen.

Udkald

Planen var, at medarbejderne fra Glostrup skulle gennemføre øvelsen, og en delegation fra Hvidovre var med for at overvære øvelsen. Hvidovre-brandfolkene var på vagt og derfor klar til udrykning. Og ikke så snart var øvelsen sat i gang, bippede alarmen. Der gik ikke mange øjeblikke, før redningsfolk i to ud af fire brandbiler satte i gang - med udrykning.

Fire brandbiler + en stigevogn blev hurtigt reduceret til i alt tre biler, da alarmen lød. 
Mandskabet fra Hvidovre måtte rykke ud med blåt blink

– Vi foretog et hurtigt byt, hvor jeg fik ansvaret for øvelsen, fortæller brandmester Simon Corlin fra Hvidovre. Overbrandmester Michele Caravella fra Glostrup kendte stationen, da han ved en tidligere rekognoscering netop havde udvalgt Allingevej-stationen, fordi den er rigtig besværlig og derfor rigtig lærerig! 

Scenariet

Stationen har to underjordiske etager, og dannede scenen for dagens øvelse: På nederste underjordiske etage lå ofret (dukke på 70 kg) efter et fald. Præmissen var desuden, at der var en VEKS-kollega til stede, som havde ringet til alarmcentralen. – Oftest kommer akutlægen hurtigst frem, og det er lægens ord, der afgør, hvordan vi tilrettelægger at redde ofret op til jordens overflade, understreger Simon Corlin. I denne øvelse var der ingen blødninger og derfor ingen risiko for ofrets liv, men alene fare for ofrets førlighed. Derfor handlede bjærgningen også om at hejse dukken op - stabilt og roligt. Grundet mistanke om en brækket ryg skulle ofret fikseres på et spine-board. 

Redningsøvelsen

Allingevej-stationen er relativ svært fremkommelig med luger på jordniveau som indgang samt nødudgang. Den underjordiske bygning rummer desuden mange kringlede hjørner og kroge. 
Man kravler fra jorden ned ad en lodret leiterstige, og derefter via en almindelig trappe til det første niveau. Her blev der opsat et treben, hvormed man hejste ofret op fra den nederste etage; rørkælderen. To mand bjærgede ofret, som kollegerne havde fikseret på spine-boardet på etagen nedenunder. Rør-kælderen kan alene entreres via en otte meter lang leiterstige. 

Næste step var at hejse ofret op til jordniveau, hvilket foregik ved hjælp af en stigevogn, hvis kurv blev placeret direkte over nødudgangen med seler ned til kælderen. 
Undervejs stoppede øvelsen flere gange, for at redningsmandskabet kunne diskutere, evaluere og rådgive hinanden.

Gensidig inspiration 

Beredskabsøvelser foregår ofte i højden, og sker øvelsen under jorden er det redning fra brønde. – Med VEKS’ stationer er det lærerigt at kunne øve os under komplicerede forhold under jorden, hvilket vi sjældent prøver, fastslår Simon Corlin. 
VEKS’ opgave er generelt at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, men selskabet skal ikke selv sørge for decideret redningsudstyr. Beredskabets forventninger til VEKS - eller enhver anden virksomhed - er ikke, at man kan forberede en uheldssituation.
– Samarbejdet kom oprindeligt i stand, fordi vi i VEKS’ arbejdsmiljøorganisation diskuterede grænseflader og ansvarsfordeling, hvis uheldet er ude, fortæller Kim Bøje Olsen, arbejdsmiljøkoordinator i VEKS. 
VEKS tog kontakt til Hovedstadens Beredskab, Glostrup, og efter rekognoscering blev Allingevej-stationen altså rammen. 
– Og det stopper forhåbentlig ikke her, siger Simon Corlin, der gerne vil gennemføre yderligere syv øvelser på Allingevej, så alle kolleger lærer, hvordan man gennemfører en kompliceret redning i det under-jordiske. – Vi har i VEKS ingen indvendinger mod at lægge lokaler til de næste øvelser. De har interesse i at træne i vores stationer. Og vi har interesse i, at de kender vores stationer og installationer. Samarbejdet med beredskabet gavner alle, slutter Kim Bøje Olsen.

Yderligere oplysninger: Kim Bøje Olsen, Arbejdsmiljøkoordinator, VEKS kbo@veks.dk 43 30 26 10
Flemming Rask Haugaard, brandmester, Station Glostrup hbr@hbr.dk