Overskudsvarme fra Microsofts datacenter er på vej til 6.000 hjem

Pressemeddelelse: VEKS har indgået aftale om at udnytte overskudsvarmen fra Microsofts nye datacenter i Høje-Taastrup. Datacenteret kan opvarme op mod 6.000 boliger.

5. marts 2024

Microsoft og VEKS har indgået en ny aftale om at genanvende overskudsvarmen fra det datacenter i Høje Taastrup, som Microsoft er i gang med at opføre. Aftalen gavner både miljøet og det lokale samfund og understøtter visionen om, at digitalisering og grøn omstilling kan gå hånd i hånd. 

VEKS’ formand Steen Christiansen understreger, at det er et meget vigtigt skridt for at sikre fremtidens fjernvarme:  

”Der er et stort potentiale for overskudsvarme fra datacentre i Hovedstadsområdet. Denne aftale er et meget konkret bidrag til VEKS’ fremtidige endnu mere grønne og bæredygtige fjernvarme - ovenikøbet til en meget attraktiv pris, som ligger langt under, hvad VEKS ellers betaler for varmen,” siger Steen Christiansen. 

VEKS og Microsoft forventer, at den første overskudsvarme leveres til varmesæsonen 2025-2026. Datacentret i Høje-Taastrup er planlagt til gradvist at blive udvidet i de kommende år og vil forventeligt levere fjernvarme svarende til opvarmning af knap 6.000 hjem.

Mikael Mikkelsen, der er kommerciel direktør for Microsofts danske datacentre, glæder sig over aftalen med VEKS, som bidrager til at gøre datacentrene mere klimavenlige: 

”Vores datacentre skal være blandt verdens mest bæredygtige. Derfor har vi investeret massivt i energieffektivisering i forbindelse med etableringen af vores datacentre i Danmark – og her er aftalen med VEKS et vigtigt skridt i retningen mod at etablere en klimavenlig dansk datacenterregion, hvor genanvendt overskudsvarme kommer borgere og miljø til gavn,” siger Mikael Mikkelsen.
 
Microsoft etablerer et anlæg i datacentret, der opsamler overskudsvarmen inklusive rørsystemet ud til matrikelskel. Herfra vil VEKS anlægge de nødvendige rørsystemer, vekslere og varmepumper til at føre varmen videre til borgerne.  

Microsoft har forpligtet sig til en ansvarlig drift af datacentre med fokus på bæredygtighed. Dette indebærer blandt andet, at Microsoft inden 2025 udelukkende vil bruge vedvarende energi til at drive datacentrene og virksomheden som helhed. Microsoft har også forpligtet sig til at være CO2-negativ i 2030 og dermed fjerne mere CO2 fra atmosfæren, end virksomheden udleder.

Om VEKS: 
VEKS er et interessentskab mellem 12 kommuner på Vestegnen, der drives som et nonprofit-selskab. VEKS omfatter produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Københavnsområdet. VEKS blev etableret i 1984 og udnytter varme fra kraftvarmeværker og overskudsvarme fra affaldsenergianlæg, datacentre, industrivirksomheder osv.
Læs mere her: https://www.veks.dk/da

Om Microsoft datacentre i Danmark: 
Datacentre udgør rygraden i det digitale samfund. De leverer den nødvendige og skalerbare computerkraft og sikre datainfrastruktur, der driver såvel erhvervslivet og velfærdssektoren. Microsofts danske datacenterregionen vil bestå af tre lokationer i Høje-Taastrup, Roskilde og Køge, som vil sikre danske kunder direkte adgang til Microsoft Cloud, datasikkerhed i verdensklasse og muligheden for at opbevare data på dansk grund – forsynet af 100 procent vedvarende energi.
Læs mere her: https://pulse.microsoft.com/da-dk/microsoft-danmark-datacenterregion/