VEKS' verden: De første 25 år

Seks VEKS-medarbejdere fejrede 1. september, at de for et kvart århundrede siden havde første arbejdsdag i VEKS.

24. september 2019

En bestyrelsesbeslutning året før var baggrunden for at udvide den daværende anlægsafdeling med i alt ti mand. Ud af disse ti medarbejdere kan seks kolleger nu fejre deres 25 års ansættelse hos VEKS - se portrætterne
– Stort til lykke herfra! De seks ”drenge” har hver især og i samarbejde bidraget imponerende til, at VEKS kan levere sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme, fastslår Lars Gullev, VEKS’ direktør. 

Organisationen er omstruktureret i forhold til 1994, så de seks kolleger arbejder ikke alle i det samme team længere. 

De seks medarbejdere er:

  • Jan Jensen, montør
  • Brian Noachsen, montør
  • Søren Tvingsholm, montør
  • Allan Nielsen, projektkoordinator - ledningsanlæg
  • Bo Haarbye-Pedersen, projektkoordinator - elektriske installationer
  • Peter Eriksen, ledningskoordinator
Sikre viden

– Jeg var jo selv med ombord, da bestyrelsen besluttede, at VEKS skulle vokse, fortæller Lars Gullev; vores mål var med den øgede medarbejderstab - dengang som nu - at sikre knowhow inden for egne mure. Vi ville ikke risikere, at det detaljerede kendskab til VEKS’ system alene fandtes hos medarbejdere hos de daværende eksterne serviceselskaber. Og turde man risikere tab af teknisk viden og erfaring, hvis en eksternt ansat nøglemedarbejder forlod sit serviceselskab? 
Et andet mindst lige så væsentligt argument var, at erfarne, interne montører kunne højne sikkerhedsniveauet i forhold til at arbejde med et anlæg og system med maksimal vandtemperatur på 120 grader under tryk op til 25 bar. Der er store kræfter på spil. 
Endelig var - og er - der en økonomisk gevinst ved ansat personale. Montørerne samarbejder naturligvis fortsat med en række serviceselskaber, der efter behov fortsat hyres ind til en række vedligeholdelsesopgaver. 
– Vi opnåede også en større fleksibilitet, da vi selv overtog udførelsen af opgaverne. Overblik og planlægning af opgaverne varetog VEKS’ ledelse selv, men med egne medarbejdere kunne vi tilrettelægge og arbejde mere fleksibelt. Og den model har holdt og er blevet videreudviklet i nu 25 år, slutter Lars Gullev.