Miljøpolitik

Miljøpolitik

Miljøpolitikken er vedtaget af VEKS’ bestyrelse 23. september 2016

Miljøledelsessystemet for VEKS-Transmission er certificeret efter ISO-14001 samt EMAS, mens miljøledelsessystemet for Køge Kraftvarmeværk i 2018 skal certificeres efter ISO-14001.

 På baggrund af VEKS’ vision om at arbejde i en miljørigtig retning, opstilles VEKS’ miljøpolitik. Politikken er gældende for VEKS-Transmission, VEKS-Distribution og VEKS-Produktion.  

Hensynet til miljøet er en integreret del af det daglige arbejde i VEKS. Det gælder dels ved forebyggelse af de direkte miljøpåvirkninger, dels ved påvirkning af varme- og brændselsleverandører med henblik på leverancer, der er så miljøvenlige som mulige. Det udmønter sig i følgende:

VEKS' Miljøpolitik:

 • VEKS arbejder aktivt på at få fuld styring af alle væsentlige miljøforhold
 • VEKS forpligter sig til at overholde relevant lovgivning, myndighedskrav og andre relevante krav
 • VEKS forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøledelsessystem og miljøpræstationer
 • VEKS arbejder løbende på at påvirke vores samarbejdspartnere i en miljørigtig retning
 • VEKS sikrer, at miljøpolitikken er kendt af medarbejderne.


VEKS prioriterer miljøarbejdet ud fra følgende principper:

 • Væsentlig reduktion af miljøbelastningen
 • Udvikling af medarbejdernes miljøbevidsthed og færdigheder
 • Forbedringer, der samtidig kan give økonomiske besparelser

Indsatsen skal føre til løbende forbedringer ved reducering af de negative miljøpåvirkninger og forebyggelse af forurening hos VEKS i kraft af:

 • Miljøbevidst adfærd (nye arbejdsrutiner)
 • Ombygning af anlæg (renere teknologi)
 • Ændringer i produkter eller processer (substitution)