VEKS' tarifblad

Oversigt over variable og faste priser samt spædevand

Variabel varmepris (puljepris) fra 1. januar 2018: 81,80 kr./GJ

Nedenstående opstilling viser, hvordan fast afgift vil være fordelt mellem de enkelte selskaber i 2018.

Selskab

Fordeling af fast afgift (1.000 kr.)

2018

Albertslund

42.377,8

FDB

1.694,8

Brøndby

42.562,2

Glostrup

12.530,7

Greve Fjernvarme

16.051,9

Hvidovre

34.566,9

Høje Taastrup Fjernvarme

46.895,7

Køge Fjernvarme

0,0

Tranegilde Fjernvarme

0,0

Mosede Bypark

307,3

Mosede Fjernvarmeværk

1.097,6

Roskilde Fjernvarme

68.782,6

Rødovre

21.711,4

Solrød

8.645,0

Svogerslev

5.453,1

Tjørnelyparken

667,4

Vallensbæk Fjernv. Nord

3.591,5

Vallensbæk Fjernv. Syd

4.882,3

Ishøj

13.588,8

SUM

325.407,0Download