VEKS' tarifblad

Oversigt over priser samt spædevand

3. januar 2019

Revideret budget
Bestyrelsen i VEKS har d. 14. december 2018 godkendt det reviderede budget for 2019 og dermed også priserne til VEKS Transmissions kunder.

Fra og med 2019 vil VEKS Transmissions variable GJ pris (Puljeprisen) være forskellig fra måned til måned, således at den afspejler de priser, som VEKS Transmission betaler for at købe varmen i de enkelte måneder. Det betyder, at priserne er højere i de kolde måneder, hvor der er stor efterspørgsel efter varmen - og billigere i de varme måneder, hvor efterspørgslen er lav.

Puljepris 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kr./GJ

80,11

80,23

74,73

65,94

48,44

44,15

Puljepris 2019

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kr./GJ

42,20

42,79

52,66

57,31

71,25

75,66

 

 

 

 

Priserne i de enkelte måneder kan ses på oversigten ovenfor og ligeledes i bilag 4 i det samlede budget som kan downloades - til højre og i bunden af denne side. 

Her findes også et overslag over de kommende års variable månedspriser. Det faste bidrag som de enkelte kunder skal betale ses nedenfor - og fremgår af  Bilag 1 i samme budgetfil.

Nedenstående viser, hvordan fast afgift fordeles mellem de enkelte selskaber i 2019.

 

Selskab

Fordelings-

Fordeling

nøgle

af fast afgift

 

%

(1.000 kr.)

 

2019

2019

Albertslund

13,0%

49.759.338

COOP

0,5%

2.061.157

Brøndby

12,6%

48.366.800

Glostrup

3,8%

14.458.260

Greve Fjernvarme

5,1%

19.495.526

Hvidovre

10,7%

41.047.181

Høje Taastrup Fjernvarme

14,2%

54.444.699

Køge Fjernvarme

0,2%

930.034

Tranegilde Fjernvarme

0,2%

869.708

Mosede Bypark

0,1%

361.959

Mosede Fjernvarmeværk

0,3%

1.297.021

FORS Varme Roskilde

21,1%

80.897.885

Rødovre

6,9%

26.302.370

Solrød

2,7%

10.411.355

Svogerslev

1,7%

6.414.722

Vallensbæk Fjernv. Nord

1,1%

4.247.994

Vallensbæk Fjernv. Syd

1,2%

4.670.279

Vejlegården

0,2%

789.272

Ishøj

4,2%

15.956.369

SUM

100,0%

382.781.926