VEKS' tarifblad

Oversigt over variable og faste priser samt spædevand

Variabel varmepris (puljepris) fra 1. juli 2018: 78,99 kr./GJ

Nedenstående opstilling viser, hvordan fast afgift vil være fordelt mellem de enkelte selskaber i 2018.

Selskab

Fordeling af fast afgift (1.000 kr.)

Revideret budget 2018

Albertslund

29.312,5

FDB

1.172,3

Brøndby

29.440,1

Glostrup

8.667,4

Greve Fjernvarme

11.103,1

Hvidovre

23.909,8

Høje Taastrup Fjernvarme

32.437,6

Køge Fjernvarme

692,4

Tranegilde Fjernvarme

337,1

Mosede Bypark

212,6

Mosede Fjernvarmeværk

759,2

Roskilde Fjernvarme

47.576,7

Rødovre

15.017,7

Solrød

5.979,7

Svogerslev

3,771,9

Tjørnelyparken

461,6

Vallensbæk Fjernv. Nord

2.484,2

Vallensbæk Fjernv. Syd

3.377,1

Ishøj

9.399,3

SUM

226.112,1

 

 

Dokumenter

  • Revideret budget 2018 forelbig budget 2019 samt overslag 20202022 kundeversion
    1.64mb
    pdf