Mission, vision mm

Mission, vision og værdier

VEKS; forandret strategigrundlag til en forandret omverden og virksomhed

VEKS' bestyrelse vedtog den 9. december 2016 en ny mission og vision efter en udvikling af VEKS strategi 2020. Strategiudviklingen forløb over et halvt år, og involverede ud over ledergruppen både bestyrelse og medarbejdere i flere workshops. Strategiarbejdet udmøntedes i 19 strategiprojekter, som skal være gennemført inden 2020. 

Mission - hvorfor er vi her?
VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme


Vision - det vi stræber efter:
VEKS vil være den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen.


Værdibaseret ledelse

VEKS' omgangs- og ledelsesform er værdibaseret. Ved at skabe fælles kultur for hele organisationen - baseret på en fælles værdiplatform - sikres, at alle ved, hvad de kan forlange og forvente af hinanden.

I praksis betyder det overordnet, at hidtidige begreber som eksempelvis stabilitet erstattes af udvikling og fleksibilitet, systemer erstattes af mennesker, magthieraki erstattes af teams, viden og dialog. Endelig erstattes regler af holdninger og værdier.
VEKS' struktur er i dag kendetegnet ved et "team-princip" baseret på en resultatorienteret indsats for at fremme den enkelte medarbejders personlige og faglige udviklingsmuligheder med respekt for individet, tryghed i ansættelsen og tværgående samarbejde.
Visioner omsat til cases

VEKS' årsrapporter bygger sine cases over VEKS' visioner omsat til praksis.
De enkelte cases er eksempler på opgaver i dagligdagen

Hent den seneste årsrapport

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)

CO2-reduktion

VEKS' bidrag til et renere miljø: Vestegnen spares årligt for knap 500.000 tons CO2

VEKS' infoportal