Fjernvarme på tavlen

Hvordan skaber man interesse for fjernvarme blandt ungdommen? Blandt andet ved undervisning!

26. april 2021
Hedehusene Vekslerstation

Hvordan skaber man interesse for fjernvarme blandt ungdommen? Blandt andet ved undervisning! 

På tredje semester møder ingeniørstuderende på Byg- og Anlægslinjen, DTU ”Fjernvarmen: Fra udbud til færdigt projekt”. Tilrettelægger og gæsteforelæser er VEKS’ ledningskoordinator Kim Gravill. 

Fjernvarme i praksis

Kims undervisning er alene koncentreret om faserne i fjernvarmeprojekter - og kommer ikke ind på andre typer anlægsprojekter. – Målet er primært at klæde de studerende på for at undgå de faldgruber, som kan opstå undervejs i større fjernvarmeprojekter, forklarer Kim. 
Fjernvarmemodulet strækker sig over fire timers undervisning, og gennemgår hovedfaserne i et fjernvarmeprojekt - se boks. På skolebænken møder de studerende ligeledes blødere parametre i projekter: Det handler fx også om at granske og tolke sagsdokumenter. Man skal lære at læse, hvad der står, og ikke hvad man tror der står. – De studerende kan godt virke lidt naive, men de har jo netop ikke - som jeg selv oplevet -, at en samarbejdspartner forsøger at løbe om hjørnet med en. Deres tro på retfærdighed er kolossal, og det er jo sundt for en garvet type som mig at møde elever, som endnu ikke er ramt af den barske virkelighed. Og det er positivt ment! - fastslår Kim.  

Planer

– Et meget centralt budskab til de studerende er en omskrivning af det gamle ord om ”godt begyndt, halvt udført” nemlig ”god planlægning, halvt udført, understreger Kim. I din planlægning indgår at granske projektmaterialet, opstille tidsplaner, foretage prøver, gennemgå projekteringen, indhente LER-oplysninger samt meget andet.
Hvis projektet er gennemtænkt og gennemarbejdet på forhånd, er det jo bare at gå i gang. – Vi kan undgå så meget bøvl senere, hvis vilkår og krav er tydelige for alle involverede, konstaterer Kim. 

– Jeg prioriterer desuden skadesbehandling, som er et uudforsket område. Det kan man ikke slå op i lærebøgerne primært fordi, der ingen facitliste findes. Ikke to projekter er ens. 

Løbende forbedring

Modulet er en del af de studerendes afsluttende eksamen, og veksler mellem tavleundervisning og opgaver, som diskuteres i grupper og fremlægges i plenum:

  • Læs og forstå opgaver: Tolkning af fx udbudsmateriale 
  • Tolkning af tegning: Jordbundsforhold, forurening, andre ledninger mv.
  • To beregningsopgaver. 

Kim har været gæsteforelæser på fire semestre. Grundet corona er det de seneste to gange foregået virtuelt, hvilket har fungeret udmærket med en lektor som facilitator og generelt stor spørgelyst fra deltagerne. 

Undervisningsmaterialet udvikles løbende og tilpasses de studerendes behov. Fremover vil der fx ikke indgå beregningsopgaver, som man bare kan slå op i en lærebog. Der vil til gengæld indgå flere VEKS-cases – fra den virkelige fjernvarmeverden. 

– Jeg synes, at det er rigtig spændende at møde de kvikke studerende. Jeg holder meget af min branche og vil gerne skabe interesse for fjernvarme. Sprede det gode budskab! Desuden giver det VEKS mulighed for dels at rekruttere studentermedhjælpere, dels samarbejde om studieprojekter, slutter Kim Gravill.