Historisk dag

Den 31. august 1983 faldt en vigtig aftale for VEKS på plads

31. august 2021

Energiminister Knud Engaard godkendte den 31. august 1983  opførelsen af kraftvarmeværker på Amager og på Avedøre Holme. 

Klimapartnerskab

Der var tale om den tids "Klimapartnerskab", hvor visionære politikere greb handsken og etablerede et fremsynet kraftvarmesystem til gavn for miljø og økonomi.  

CITAT fra Energiministeriets pressemeddelelse: "Det meddelte formændene for elselskabet ELKRAFT og de to kraftvarme­selskaber, der er under stiftelse i Centralkommunerne og i Vestegnskom­munerne i hovedstadsområdet, på et møde i dag hos energiminister Knud Enggaard. 

Aftalen, der er godkendt af energiministeren, forudsætter opførelse af to nye kraftvarme-enheder på hver 235 MW og etablering af to varme­transmissionssystemer i Centralkommunerne og Vestegnskommunerne. De to transmissionssystemer kobles sammen ved en fælles forbindelse ved Damhussøen. 
ELKRAFT opfører en ny kraftvarmeenhed i tilknytning til det eksiste­rende Amagerværk til idriftsættelse i slutningen af 1989 og yderligere en· ny enhed på Avedøre Holme til idriftsættelse i begyndelsen af 1991. De indgåede aftaler mellem Centralkommunernes og Vestegnskommunernes kraftvarmeselskaber og med ELKRAFT er indgået under forudsætning af, at de kompetente forsamlinger godkender aftalerne. 
Opførelsen af de to nye kraftvarmeværker koster ca. 3 mia. kr. Denne investering vedrører hovedsagelig investeringer ny elproduktions­kapacitet, som der vil være behov for på Sjælland i løbet af 1990'erne. " Læs Energiministeriets pressemeddelelse 

Kampen om kraftvarmen

VEKS' tidligere formand Finn Aaberg, Albertslunds borgmester fra 1978-2010 erindrede tiden før VEKS' fødsel: "Grundlaget for det, som senere blev til VEKS, var møder; mange møder, men på Vestegnen var den politiske vilje til stede fra starten. Rent praktisk tog Aaberg initiativ til en lang række møder med kommunernes borgmestre og politikere, og man arrangerede flere fælles orienteringsmøder for at finde det fælles fodslag. Uafhængighed gennemsyrede forhandlingsklimaet", huskede Aaberg.

Læs interviewet om VEKS' fødsel