Hvis uheldet er ude - under jorden

Hovedstadens Beredskab, Glostrup har inspiceret flere af VEKS’ underjordiske stationer for at kunne forberede en redningsøvelse

25. maj 2022
Ingen udrykning, når man skal inspicere

I midten af maj kørte to brandbiler op foran VEKS’ station på Allingevej/Avedøre Havnevej i umiddelbar nærhed af Ringstedbanen. Brandbilerne fra Hovedstadens Beredskab, Glostrup kom uden udrykning, da formålet alene var, at seks brandfolk skulle rekognoscere VEKS’ stationer for at finde den bedst egnede til en realistisk beredskabsøvelse senere på sommeren. 

– Vi er altid nysgerrige og kommer jo helst i fredstid, påpeger overbrandmester Michele Caravella, der fortsætter: Ofte går vi i højden i vores beredskabsøvelser, men med VEKS’ stationer kan vi øve os under jorden, hvilket vi sjældent prøver. 

Meget besværlig

– Samarbejdet kom i stand, fordi vi i VEKS’ arbejdsmiljøorganisation diskuterede grænseflader og ansvarsfordeling, hvis uheldet er ude, fortæller arbejdsmiljøkoordinator Torben Lang. 
VEKS tog kontakt til Hovedstadens Beredskab, Glostrup, der hurtigt viste interesse for at se flere af VEKS’ stationer med henblik på at gennemføre en realistisk beredskabsøvelse. Turen gik til Røde Vejrmølle, Glostrup afgrening samt Allingevej afgrening.

 Indgangen/nedgangen til stationen på Allingevej  

– Vi er ikke i tvivl om, at det bliver Allingevej, som bliver kulissen for øvelsen, fastslår Michele Caravella. Stationen er relativ svært fremkommelig med luger på jordniveau som indgang samt nødudgang. Man kravler fra jorden ned ad en lodret lejder, derefter en almindelig trappe til det første niveau - nederst er der en rørkælder, som man alene kan entrere via en otte meter lang lejder. Og den underjordiske bygning rummer masser af kringlede hjørner og kroge. – Rigtig besværligt og derfor rigtig lærerigt! konstaterer Michele Caravella. 

Gensidig inspiration 

VEKS’ opgave er alene at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne og alle de eksterne samarbejdspartnere, men skal ikke selv sørge for decideret redningsudstyr. Beredskabets forventninger til VEKS - eller enhver anden virksomhed - er ikke, at man kan forberede en uheldssituation. – De siger, at det ikke giver mening, at vi fx monterer løftekroge i loftet. Beredskabet arbejder alene med eget udstyr, som de kender og ved virker, understreger Allan Nielsen, teknik- og servicekoordinator. 
Det er lidt tyndt med mobildækningen i en del af VEKS’ underjordiske stationer, der dels ligger langt under jorden, dels er opført i tyk beton. Det problem vil beredskabet løse ved at placere egne signal-repeatere undervejs. 

Samarbejdet med beredskabet gavner alle. – De har interesse i at træne i vores stationer. Og vi har interesse i, at de kender vores stationer og installationer, siger Torben Lang. 
Beredskabets rekognoscering på stationen på Allingevej danner grundlag for at udarbejde en plan for den rigtige beredskabsøvelse. – Vi skal finde en ”lærerig” ulykke. Det kunne være et menneskeligt fald med brækket ryg til følge, hvor vi fikserer personen/dukken på et spine-board. Måske en voldsom dampudvikling, en oversvømmelse med strømspænding eller lignende. Vi lægger en plan over sommeren, slutter overbrandmester Michele Caravella. 
Fortsættelse følger, når den rigtige øvelse er gennemført.

Yderligere oplysninger: Torben Lang, arbejdsmiljøkoordinator VEKS. T 43 30 26 41  tol@veks.dk
Michele Caravella, overbrandmester Glostrup Brandstation St. 11. T 33 43 10 00  miccar@hbr.dk