VEKS gør en forskel

Interview med Trine Sannem Mønsted, der tiltrådte som VEKS’ vicedirektør 1. marts 2023

27. april 2023

Hvad gjorde VEKS ”tiltrækkende”? Hvordan bruger Trine sine erfaringer som leder? Hvordan definerer Trine sin rolle som VEKS’ vicedirektør?

Spørgsmålene var mange, da vicedirektør Trine Sannem Mønsted gjorde status efter knap et par måneder i VEKS.

Konkret forskel

– At få stillingen som vicedirektør i VEKS var for mig muligheden for at komme endnu tættere på den grønne omstilling. Ikke alene i ord, men jeg ønsker at være derude, hvor det sker - og hvor man rent faktisk gør en forskel, bemærker Trine. I sine tidligere funktioner inden for statslig administration har Trine i høj grad bidraget til at definere de rammevilkår, som eksempelvis fjernvarmebranchen arbejder under. Men nu er tiden kommet til at bidrage til at realisere den grønne omstilling. 
– VEKS er i høj grad også en politisk drevet virksomhed, hvilket har været og fortsat er et vigtigt perspektiv i mit arbejdsliv. Vi har mange kommuner involveret. VEKS skal formå at håndtere kommunernes visioner og strategiske energiplanlægning, men også fællesskabets interesser - både politisk og i praksis. Meget udfordrende og meget spændende, siger Trine. 

Ledelseserfaring

Trine har i sit karriereforløb haft adskillige lederfunktioner - senest i Energistyrelsens Varmeenhed som leder af en afdeling på cirka 25 medarbejdere med tre fagteamledere. Ledelse er derfor et meget kendt arbejdsområde. Samtidig er fagområdet kendt, da Trine har deltaget i politiske forhandlinger samt lov-udarbejdelse inden for overskudsvarme, geotermi og meget andet.
– I VEKS får jeg muligheden for at fokusere endnu mere på ledelse af ledere og strategisk ledelse, hvilket har været et personligt udviklingsønske i noget tid, fortæller Trine. 
Energistyrelsen er på knap otte år vokset fra cirka 350 til cirka 900 medarbejdere. – Det er dejligt at være tilbage i en mindre organisation; det gør samarbejdet mere personligt. Når vi mødes til frokost, er det tydeligt, at alle kender alle og snakker på kryds og tværs, siger Trine.

At have oplevet et organisatorisk vokseværk kan Trine bruge i VEKS’ lignende transformation: Vi har fordoblet antallet af medarbejdere på ganske få år. – Hvordan sikrer vi, at vi gør tingene på en god og konsistent måde i hele organisationen, når vi bliver større og større? Hvad med beslutningsveje og -processer: Får vi alle relevante vinkler med og kommunikeret det klart ud, så alle ved, hvilken vej vi går, spørger Trine. 

Høj faglighed

Hvordan er den første tid i VEKS gået?
– Supergodt! Jeg er blevet taget virkelig godt imod, og der har været tid til at blive ført stille og roligt ind i opgaverne. Ud over at mine nye kolleger er virkelig søde og hjælpsomme, er jeg imponeret over, hvor stor en faglighed, der gemmer sig rundt omkring i organisationen. Folk er vildt dygtige! fastslår Trine.
Der er naturligvis stadig meget introduktion til VEKS som organisation med en række samtaler med chefer og medarbejdere - samt masser af læsestof. 
Trine har i øvrigt fået det overordnede ansvar for flytningen af VEKS’ hovedsæde til Fabriksparken. En ikke helt ukendt opgave, da hun var involveret i en lignende proces i Energistyrelsen.

Forberedelse af bestyrelses- og chefmøder - deriblandt forslag til nye processer - fylder i arbejdsdagen. 
– Morten (Stobbe, VEKS’ direktør, red.) og jeg komplimenterer hinanden rigtig godt. Vi har tilrettelagt vores opgavefordeling, så jeg har det interne organisatoriske fokus, hvilket harmonerer fint med min baggrund. Gradvist kommer jeg selvfølgelig til at bidrage mere og mere til opgaver af mere faglig karakter i VEKS, siger Trine, der allerede har fået ansvaret for bl.a. forhandlingerne om geotermi samt overskudsvarme fra eventuel Carbon Capture på Avedøreværket. – Der er allerede ret mange møder i kalenderen! Så jeg forsøger at finde plads til at forberede mig og læse op imellem møderne, og indtil videre går det rigtig fint. Derudover bruger jeg især cykelturen hjem om eftermiddagen til at få tid til at tænke lidt mere overordnet over tingene, siger Trine.

Turbulente tider

Branchen er som helhed lige nu særligt ramt af, at energimarkederne generelt er meget usikre og med store udsving. Samtidig har der over en årrække været usikkerhed om sektorens rammevilkår. Det sætter sine spor. 
– Men VEKS har formået at navigere i de turbulente tider. Generelt er det en rigtig spændende tid for os, og strategien peger på mange relevante områder. For mig er det centrale at finde en god balance mellem en lav og konkurrencedygtig varmepris, grøn omstilling og forsyningssikkerhed. Det skal den Strategiske Forsyningsplan være et vigtigt element i at sikre, og derfor er det supergodt og relevant, at vi har fokus på den. fastslår Trine.
– Derudover ligger det mig på sinde, at vi har fokus på VEKS’ sammenhængningskraft - også på lidt længere sigt. Når VEKS vokser, stiger også behovet for, at vi hænger godt sammen på tværs. Vi skal have ensartede arbejdsgange samt tydelige, transparente beslutninger og prioriteringer. Alt det er væsentlige forudsætninger for, at vi alle kan trives og samtidig være en professionel virksomhed, selv når bølgerne i vores omverden går højt, pointerer Trine.

VEKS - langt perspektiv

I et toårsperspektiv forestiller Trine sig, at vi er godt på vej med at få fastlagt den fremtidige varmeforsyning i en opdateret Strategisk Forsyningsplan. Vi er blevet endnu bedre til at navigere i et turbulent marked, hvor der stilles store krav til fjernvarmens fleksibilitet, ikke mindst ift. elmarkedet. Flere af varmeleveringsaftalerne er på plads og andre godt på vej. Vi er forhåbentlig nået langt i udbygningen i Køge og vores fokus på at vedligeholde transmissionssystemet giver os mest værdi for pengene. 

Men hvordan ser VEKS ud om ti år? – Vi har et stort, professionelt drevet fjernvarmevarmeselskab med fortsat lav og konkurrencedygtig varmepris. Vi går aldrig på kompromis med forsyningssikkerheden, og vi har reelt øget vores bidrag til den grønne omstilling. VEKS er en foregangsvirksomhed på varmeområdet og viser vejen væk fra traditionel fjernvarme over til blandt andet mere og mere grøn, decentral varmeproduktion, nye teknologier og meget mindre fjernvarme fra de centrale kraftvarmeblokke, slutter Trine.