Fjernvarmeekspertise til deling

VEKS bidrager til den grønne omstilling af den polske fjernvarmesektor

5. januar 2024
VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager har også polsk interesse

Målet var tydeligt defineret: Hjælp polakkerne af med kullet! Og årsagen lige så tydelig: Kul udleder cirka 50% mere CO2 end naturgas, og er derfor økonomisk belagt med flere, dyre CO2-kvoter. 

– En henvendelse fra den danske ambassade i Warszawa medførte i forsommeren, at jeg på vegne af VEKS indgik en aftale om at støtte den grønne omstilling af den polske fjernvarmesektor, fortæller se-nior konsulent Lars Gullev, som ved årets udgang netop har afsluttet denne opgave. Mere er på vej…

Eksport af viden 

Når danske ministerier, styrelser mv. vælger at støtte dansk eksport er kravet ofte, at projekterne bidrager til grøn omstilling og energieffektivisering. Samtidig giver mange internationale projekter mulighed for at eksportere dansk teknologi, komponenter og systemløsninger.
Projektets første aktivitet var, at en større delegation af polske fjernvarmefolk gæstede otte danske fjernvarmeselskaber, som jo findes i alle størrelser: Fra Kredsløb i Aarhus til Gram Fjernvarme. Her blev øst af viden lige fra teknologiske valg over økonomi til organisering.  
At afklare problemernes omfang lokalt var næste step. Samarbejdspartneren var ambassademedarbejder Izabella Jacobsen, som Lars gennem årene har samarbejdet med om flere projekter - også i DBDH-regi. Eftersom mange polakkers sprogkundskaber er meget begrænsede, fungerede ambassademedarbejderen dels som tolk dels som deltager i de fleste arrangementer.

– Vi har blandt andet gennemført en række workshops for at få præciseret deres udfordringer, som kan svinge virkelig meget efter de lokale forhold, fastslår Lars, og fortsætter; min rolle som konsulent har i høj grad været at dele masser af fjernvarmeviden, men sandelig også være åben om de fejl, vi uundgåeligt alle kommer til at begå. – Men en forudsætning for, at vi udøser vores erfaring og deler viden er, at vi rent faktisk forstår den andens situation. Polakkerne skal jo komme frem til den bedste løsning og vision for grøn omstilling ud fra netop deres respektive vilkår, fastslår Lars: Do it your way!

Konkret har projektet bidraget til fx at modne de lokale fjernvarmeselskabers medarbejdere i rollen som bygherre. Medarbejderne dygtiggøres i at kunne stille flere kvalificerede krav til de rådgivere og entreprenører, som skal føre fjernvarmeprojektet ud i livet. 

Ting tager tid

Effektivisering og grøn omstilling tager tid og handler naturligvis ikke alene om fjernvarme. Sideløbende er der mere vindenergi på vej - både land-, kyst- og havvind - og Polen arbejder med ideer om små nukleare containerløsninger, der også vil producere fjernvarme. 

– Den primære samarbejdspartner har i første omgang været Gliwice Fjernvarme, der ligger tæt på Katowice i den sydlige del af Polen. Dette selskab kommer til at fungere som lokomotiv og prototype ift. andre polske fjernvarmeselskabers effektiviseringer, fortæller Lars. For projektet stopper nemlig ikke her. VEKS, DBDH, den danske ambassade i Warszawa, den polske fjernvarmeforening samt bystyret og fjernvarmeselskabet i Gliwice har fået en fælles opgave om at udbrede energieffektiviseringen til andre polske fjernvarmeselskaber. Den danske energistyrelse er denne gang ordregiver, og VEKS får finansieret 250 timer til projektet, som vil løbe til udgangen af januar 2025. I Gdynia har VEKS bl.a. hjulpet det lokale fjernvarmeselskab med input til selskabets Strategi 2023-2040, der skal sikre udfasning af kul.

– Vi stopper dog ikke i Polen. Det danske Udenrigsministerium har for nylig sat et lignende projekt i gang i Tjekkiet. Her bidrager VEKS også med at dele ekspertise og hjælpe den grønne omstilling, slutter Lars.