Til eksamen i QHSE-ledelse

Teamleder Inge-Lise Pedersen har just afsluttet sin akademiuddannelse i ledelse - et forløb til gavn og glæde for VEKS. Og for Inge-Lise.

21. juni 2023
Inge-Lise - illustreret af Sabine Baudtler-Vedersø

Overordnet handlede Inge-Lise Pedersens afsluttende hovedopgave om at kortlægge relationer og forudsætninger i VEKS’ QHSE-team. Hvad skal der til for at kunne leve op til den samlede organisations mål og forventninger? Hvordan skal hun som teamleder understøtte og skabe optimale rammer for teamet? 

Teori og praksis

Inge-Lise afsluttede med denne eksamen sin akademiuddannelse i ledelse på Københavns Erhvervs-akademi. Eksamen tog alene afsæt i hovedopgaven - forinden havde Inge-Lise gennemført seks fag (man behøver kun fem). Alle enkeltfag afsluttes med en opgave + eksamen og repræsenterer hver især 10 ECT-point. Den samlede uddannelse har taget 2½ år, og omfatter ud over ledelse også strategi, organisation mm. 

Den afsluttende hovedopgave indbefattede afprøvning af en række teorier og metoder ift. at kortlægge teamets roller, opgavefordeling, mål, risikovurdering og kultur. 
For Inge-Lise har det været en vigtig læring at koble de empiriske undersøgelser af teamet med det teoretiske fundament og de akademiske metoder. – Vi kan jo i VEKS bruge min opgave. Analyser og resultater er pejlemærker for min ledelse af teamet men jo også en rettesnor for den videre udvikling, under-streger Inge-Lise. 

Nye forventninger til teamet

Teamets medarbejdere scorer generelt højt på, at de har et meningsfuldt arbejde, høj effektivitet og motivation kombineret med en udstrakt ansvarsfølelse. – Det er et solidt og godt udgangspunkt for, at vi i teamet fortsat kan leve op til organisationens krav. Der sker fortsat store forandringer - ikke mindst fordi vi udvider forsyningen i Køge. Antallet af VEKS-medarbejdere er dermed vokset betydeligt, hvilket også stiller nye krav til QHSE-teamets rolle i forhold til de mange nye projekter og ikke mindst nye processer, fortæller Inge-Lise. 

– Jeg analyserede i øvrigt også uenighedskulturen i teamet, bemærker Inge-Lise; arbejder vi ud fra den samme ”ordentlighed”? Er vi i stand til at rumme modsætninger og stadig trække på samme hammel? 
Alt i alt giver opgaven et billede af teamets status, men også et overblik over dets kompetenceudvikling i forhold til VEKS’ organisations fremtidige forventninger.

Det næste skridt

Umiddelbart er opgavens resultater positive, og der er masser af grobund for at udfolde teamets potentiale endnu mere. – Samtidig er vi internt godt i gang med både øget synliggørelse og en forandringsproces, hvor QHSE-temaet bliver betragtet som en ressource og absolut ikke som et nødvendigt onde, understreger Inge-Lise. Vores team vil fremover i højere grad fungere som rådgivere og være en integreret del af sagsbehandlingen. Før VEKS starter projekterne, bliver QHSE-teamet involveret og taget med på råd. Som nævnt: QHSE er en ressource. 

Når alle medarbejdere er tilbage fra sommerferie, har Inge-Lise planlagt et seminar for teamet. Opgavens hovedpointer vil naturligvis indgå i diskussionen og drøftelserne om teamets mål og udvikling.

Selvom beskedenhed er en dyd, skal det afslutningsvist tilføjes, at Inge-Lise afsluttede sit uddannelsesforløb med højeste udmærkelse. – Med sommerferien for døren glæder jeg mig til at kunne skrue lidt ned og lave noget helt andet. Nu skal faglitteraturen afløses af romaner, slutter Inge-Lise.