Fra 100 procent til 3 procents kulforbrug

VEKS arbejder fortsat for den grønne omstilling af den polske fjernvarmesektor

14. maj 2024
Lars Gullev i Polen
Lars Gullev på talerstolen - uden tolk...

Af Lars Gullev, seniorkonsulent

I forbindelse med mit arbejde for den danske ambassade i Warszawa besøgte jeg i efteråret 2023 fjernvarmeselskabet MPEC Ostroda – et mindre fjernvarmeselskab med et årligt varmesalg på 300 TJ, der ligger cirka 150 km syd/øst for Gdansk. Førhen var produktionen baseret 100% på kul, men blev i 2017 delvist afløst af to gasmotorer, der kunne medvirke til at sikre indtægter fra salg af el til nettet. 

Tolk - ingen tolk

MPEC Ostroda seneste skridt i den grønne omstilling var idriftsættelse af en ny flisfyret kedel, hvis officielle indvielse jeg var inviteret med til i starten af april. Aftenen før blev jeg informeret om, at de havde planlagt en tale fra mig (!), og at der ved indvielsen af fliskedlen ville være lokalt TV og presse til stede - samt at begivenheden havde stor lokalpolitisk interesse. Der var nemlig kort tid efter direkte valg til borgmesterposten i byen.
Fremførelsen af talen viste sig umiddelbart at blive en udfordring: Der var ingen tolk. Så Google Translate kom i brug – fra dansk til engelsk – og derefter til polsk. Jeg kunne dermed holde min tale på engelsk og derefter kunne en polak holde samme tale som min, men nu på polsk!

Idriftsættelsen af biomassekedlen var det næste skridt væk fra kul. Nu er andelen af kulbaseret varmeproduktion reduceret fra 66% til 34%.

Men det stopper ikke der. Siden oktober 2023 har MPEC Ostroda haft etablering af 10 MW naturgas-kedel i proces – og udbud gik ud i marts 2024. Kontrakten blev underskrevet i april, og kedlen forventes at være i drift inden udgangen af oktober 2024. Herefter vil varmeproduktionen være baseret på 37% fra gasmotorerne, 29% fra biomasse, 31% fra naturgaskedel og kun 3% fra kul.
Den nye naturgaskedel etableres i selskab ejet af tredjepart, så der indtil videre ikke skal svares CO2-kvoter af varmeproduktionen fra kedlen. Kreativiteten i forhold til organisering mangler ikke!

Alt i alt – på kun 8 år er varmeproduktionen omlagt fra 100% kul til snart kun 3% kul.

Nye teknologier

Når det næste skridt skal tages ift. den grønne omstilling, vil MPEC Ostroda drage nytte af at være ind-draget som ”selected city”, da selskabet har brug for rådgivning/sparring/etablering af relevante kontakter for etablering af 2*3 MW luft/vand varmepumper samt varmelager. Varmepumperne skal primært erstatte varmeproduktion fra 10 MW naturgaskedlen.

Man kan så stille sig spørgsmålet: Hvorfor investere i 10 MW naturgaskedel og ikke gå direkte til etable-ring af varmepumper og varmelager?
Besparelsen ved at omlægge varmeproduktion fra kul inklusive CO2-kvoteomkostninger til naturgas uden CO2-kvoteomkostninger er så stor, at tilbagebetalingstiden for investeringen i naturgaskedlen er ganske kort.

Meget opmuntrende at erfare, at selv i et mindre polsk fjernvarmeselskab er der ikke langt fra vision til aktion. Det bliver spændende at følge udviklingen i MPEC Ostroda det næste års tid, hvor det aktuelle projekt - finansieret af Energistyrelsen - afsluttes i Q2-2025.