Akkumulatortanke

Central eller decentral akkumulering

To ingeniørstuderende Martin Zander og Jakob Thynell fra Lund Tekniska Högskola har gennemført deres afsluttende eksamensprojekt hos VEKS. Projektet løb over cirka 20 arbejdsuger, og opgaven gik ud på at undersøge mulighederne for i fremtiden i højere grad at integrere decentral akkumulering af fjernvarme. Hvilket bidrag vil lokal varmeakkumulering kunne give til at forbedre drifts-økonomien og minimere CO2-udledningen?

De to akkumulatortanke ved Avedøreværket Foto: Dong Energy

Lang tilbagebetalingstid
Blandt konklusionerne i den fyldige rapport er, at det ikke umiddelbart kan svare sig for VEKS at investere i decentrale akkumulatorer. Mindstekravet ville være en beholder på 1.150 m3 med en effekt på minimum 15 MW for at kunne sænke lastfaktoren på den nordlige gren af VEKS’ forsyningsnet.
Den omtalte akkumulatortank ville kunne give en årlig besparelse på 900.000 kroner og en reduceret CO2-udledning på 420 ton. Men projektet er ikke lønsomt med en tilbagebetalingstid på 12 år.
Derimod anbefaler de to - nu uddannede civilingeniører - at det samlede fjernvarmesystem i københavnsområdet i højere grad kunne udnytte de allerede eksisterende store akkumulatortanke ved Avedøreværket. Redskabet er en mere effektiv styring.
De to studerende forsvarede rapporten den 31. marts 2008 - og bestod.