Fabriksny varme til VEKS

Om et år vil 2.200 boliger kunne opvarmes med uudnyttet overskudsvarme fra CP Kelco

9. december 2016
Aftalen blev formelt underskrevet hos CP Kelco i Lille Skensved
af direktørerne Jørn Stryger og Lars Gullev (th). Foto: Jonna Henriksen, CP Kelco

CP Kelco og VEKS har netop indgået en aftale om at udnytte overskudsvarme fra pektinproduktionen – formelt underskrevet den 2. december 2016. Samarbejdsaftalen indebærer, at VEKS udnytter den overskudsenergi, som hidtil er gået tabt i køletårne. Effekten svarer til cirka 2.200 boligers fjernvarmeforbrug. 

Godt samarbejde
Samarbejdet mellem de to parter er ikke nyt. VEKS har inden for de seneste år haft netop pektinfabrikken CP Kelco som indirekte samarbejdspartner. CP Kelco leverer nemlig affald i form af citrusskaller til Solrød Biogas, der forsyner VEKS’ biogasmotor i Solrød. 
– Vi er blandt andet kendt for ”at samle varme op”, fortæller Lars Gullev, VEKS’ direktør - og det er vores samarbejdsprojekt jo netop et godt eksempel på. Effekten vil kun udgøre cirka 1,5 % af VEKS’ samlede varmekøb, men lidt har altid ret. Det er vores ansvar at udnytte energi, som hidtil er gået til spilde. 
Parterne forventer at projektet er i drift ved juletid 2017.

Miljørigtigt
Rent teknisk vil der på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved blive installeret en varmepumpe, som kobles til VEKS’ fjernvarmesystem i Køge. Varmepumpen erstatter to store køletårne, der i dag blot blæser var-men op i luften - energien går tabt. En varmepumpe kan derimod hæve temperaturen på vandet fra 30-40 grader til 75-85 grader, som er temperaturkravet i det lokale fjernvarmesystem i Køge henholdsvis sommer og vinter.
Der er allerede en fjernvarmeledning til Transportcenteret i Køge, som ligger tæt ved CP Kelco. 
– Geografien har selvfølgelig været en meget vigtig faktor for økonomien i projektet, men også den seneste positive udvikling af meget store varmepumper, forklarer Lars Gullev. Varmepumpen hos CP Kelco kan omsætte op til 460kW (cirka fire millioner kWh pr år). 


To ud af tre køletårne vil i løbet af et år stoppe med at sende varmen ud i den blå luft.

God økonomi
CP Kelco vil eje og drive varmegenvindingsanlægget med diverse varmevekslere og pumper. VEKS over-tager den ’grønne varme’ ved fjernvarmemåler hos CP Kelco og leder varmen ud til fjernvarmekunderne i Køge. Alt i alt løber den samlede investering hos CP Kelco og VEKS op i størrelsesordenen 23 millioner kroner efter diverse energitilskud. Projektet forventes tilbagebetalt i løbet af fem-seks år. 
Problemer med støj fra køletårnene var oprindelig årsag til en nærmere analyse. I stedet for at bygge kæmpehøje støjmure, viste det sig muligt ikke længere at blæse varmen væk, men i stedet udnytte energien til fjernvarme. Projektet er godkendt af Køge Byråd, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.
– Dette projekt kan blive forløberen for lignende projekter, hvor vi med fordel kan omsætte endnu mere overskudsvarme fra virksomheder til grøn fjernvarme - ikke alene i Køge, slutter Lars Gullev.