Renere luft over Roskilde

Pressemeddelelse fra VEKS: Elkedel på vej som afløser for at bruge fossilt brændsel

29. april 2024

VEKS’ bestyrelse har banet vejen for at etablere en elkedel i Hovedcentralen i Roskilde - til gavn for både miljø og økonomi. På det seneste bestyrelsesmøde i VEKS blev der - i form af en bevilling på otte millioner kroner - givet grønt lys for at sætte det forberedende arbejde i gang. Disse forundersøgelser er en forudsætning for, at man kan opføre en elkedel på 50 MW på Roskilde i Hovedcentralen i Roskilde. 

- Den kommende elkedel i Roskilde er et vigtigt værktøj til at komme af med det fossile brændsel til fordel for mere miljøvenlig produktion, understreger Steen Christiansen, VEKS’ formand.

Der er allerede indhentet og godkendt miljøgodkendelser, mens Energinet analyserer el-forbindelser til deres nærmeste transformer.

Alt i alt er er man nu kommet et skridt nærmere VEKS’ næste 50 MW elkedel på Roskilde Hovedcentral. Hovedcentralen producerer fjernvarme til VEKS, når der i perioder kan være spidsbelastning i systemet. Den nye elkedel vil afløse naturgas og olie som brændsel. Hovedcentralen ligger på Rådmandshaven 4 tæt ved Roskilde Idrætspark.

På Hvidovre Hospital er VEKS allerede i gang med at opføre sin første elkedel, der vil gå i drift i 2025.
De indhøstede erfaringer fra Hvidovre vil bidrage til at omstille flere af VEKS’ kedler fra naturgas og olie til el. I VEKS’ strategi vurderes netop elkedler som det bedste alternativ for omstillingen til grøn varme.

Med bestyrelsens opbakning kan VEKS’ administration nu forberede materiale og indhente priser, før man foretager den endelig investering i 1. halvdel af 2025. Med udgangspunkt i priser fra Hvidovre-projektet vil det samlede projekt i Roskilde formentlig koste cirka 100-120 millioner kroner.

- I VEKS arbejder vi hele tiden meget målrettet på at kunne levere grøn, sikker og billig fjernvarme. Det er så at sige en del af vores DNA. Alle tre elementer skal gerne være opfyldt, og derfor skal projektet også undersøges grundigt, og den undersøgelse igangsætter vi nu, siger vicedirektør i VEKS Trine Sannem Mønsted.