Fjernvarmen år 2050

Emnerne var mange, da 50 energi- og fjernvarmefolk diskuterede fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet

11. marts 2021
Nye anlægsarbejder på vej?

Store varmepumper, CCS, PtX, geotermi, lysegrøn og mørkegrøn fjernvarme? Nye former for abonnement- og serviceordninger, biomasse og dødslister...

Emnerne var mange, da 50 energi- og fjernvarmefolk fra forsyningsselskaber, rådgivere, producenter mv. i hele hovedstadsregionen mødtes virtuelt i starten af marts til fire timers workshop i regi af FFH50: Fremtidens Fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050. FFH50 skal udforme scenarier for fremti-dens fjernvarme. 
I hovedstadsområdet står vi over for store, vidtrækkende og afgørende beslutninger, som skal sikre os konkurrencedygtig, stabil og grøn fjernvarme. Samtidig kan fjernvarmen være med til at spille de andre sektorer gode - inden for transport, gas, el og affald. Målet er at sikre, at fjernvarme bidrager på alle fronter til regeringens målsætning om en 70% reduktion af CO2-udledningen. 

Mange, mange spørgsmål skal besvares

– Op til workshoppen har VEKS’ medarbejdere været involveret i alle arbejdsgrupperne, hvilket har været et nødvendigt vilkår for alle vi fire involverede selskaber, som foruden VEKS er CTR, HOFOR og Vestforbrænding, pointerer Catarina Marcus-Møller, VEKS' Chef for Plan og Projekt. Medarbejderne har deltaget aktivt i temagrupper om teknologivurderinger, kundeprodukter, lavtemperatur, sektorkobling etc. 

– Vi har lige nu mange ubesvarede spørgsmål, som vi i fællesskab skal besvare. Det er netop pointen med FFH50, påpeger Catarina. På workshoppen drøftede vi fx om nye teknologier bliver redningen.  Det handler fx om store varmepumper, CCS (Carbon Capture and Storage) , PtX (Power to X) og geotermi: Hvad er potentialet, hvad er prisen - og hvornår er teknologierne kommercielt tilgængelig? 

Og hvad med vores egne net? Hvordan skal temperaturniveauet være i fremtiden - kan vi skrue ned for at reducere varmetab og forbedre effektiviteten på varmepumperne? Hvad har det af konsekvenser? 

Hvad ønsker fremtidens kunder og den bevidste forbruger sig? Skal vi kunne tilbyde lysegrøn og mørkegrøn fjernvarme? Skal der være nye former for abonnement- og serviceordninger? 

Vi har oplevet en stadig mere intens debat om biomasse og bæredygtighed, og der har været en stor debat om, hvordan kapaciteten på affaldsområdet skal udvikle sig - sågar med dødslister, som nu er afskaffet igen - måske. 

Seks scenarier

Workshoppen blev indledt med en faglig gennemgang i forhold til mulige nye og kendte teknologier, net-temperaturer, forbrugsudvikling, konkurrenceforhold, mv. Derefter fik deltagerne præsenteret, hvordan fremtiden kan tegnes i seks scenarier, som på forskellig vis udspænder de muligheder, vi ser for fremtiden. 
0-scenariet handler alene om økonomisk optimering uden yderligere CO2-reduktion. Scenariepakken på fem giver en vifte af mulige veje for fjernvarmen i hovedstadsområdet. Hvordan udvikles et velfungerende fjernvarmesystem, hvad bør være de næste skridt for at fjernvarmen bliver endnu mere grøn - og stadig er konkurrencedygtig? Deltagerne på workshoppen diskuterede reduceret biomasse, havvands- og spildevandsvarmepumper, geotermi, PtX, CCS mv.
– Det var en meget intensiv workshop, hvor vi fik mange input og ny viden. Desværre måtte vi også her sande den svære disciplin med virtuelle møder og til tider tekniske udfordringer. Forhåbentlig kan vi mødes til en fysisk workshop næste gang, bemærker Catarina. 

Videre arbejde

Den næste workshop er planlagt til juni, hvor analyser og resultater af beregningerne vil foreligge. Hele projektet afsluttes i august, hvor parterne skal prioritere hvilke udfaldsrum, der vil være for fremtidens fjernvarme. 
– Jeg glæder mig til at arbejde videre med resultatet af scenarieanalyserne. For så handler det jo ”bare” om at realisere mulighederne - at gøre den grønne omstilling til virkelighed, slutter Catarina.