Tilskud til Køges nye fjernvarmekunder

Stort, vigtigt tilskud fra Fjernvarmepuljen fremrykker udbredelsen af fjernvarmesystemet i Køge Nord

28. februar 2022
VEKS Distribution, fjernvarmeanlægsarbejde
I løbet af 2022 starter anlægsarbejdet

Godt 17 millioner kroner i tilskud fra Fjernvarmepuljen til at udbrede fjernvarmen ændrer rækkefølgen i Køge Fjernvarmes naturgaskonverteringer. Puljemidlerne er givet specifikt til Nylandsvej-kvarteret med cirka 1.700 potentielle fjernvarmekunder, hovedsageligt villakunder.
– Tilskuddet udgør ca. 13% af de potentielle omkostningerne til Nylandsvej-projektet, og øger chancerne for, at vi får konverteret de mange naturgaskunder til vores grønne fjernvarme, fortæller Rasmus Byskov Stana, VEKS' Økonomi-, Kunde- og IT-chef.  

Katalysator

Samtidig er tilskuddet meget interessant ift. at konvertere et andet større erhvervsområde nord for Ny-landsvej-kvarteret. Tilskuddet vil nemlig fungere som katalysator for at forsyne erhvervsområdets potentielt 77 storkunder, der var en del af Køge Fjernvarmes oprindelige projektforslag. – Men vi har indtil nu (uden tilskud) ikke kunnet få økonomien til at hænge sammen ved at skulle anlægge hovedforsynings-ledningen helt derop, siger Rasmus. 
Nu bliver de to områder fælles om at dele omkostningerne til anlæg af fjernvarmesystemet. – Med tilskuddet starter kundekampagnen i Nylandsvej-kvarteret i foråret 2022, fortæller Rasmus. 

Tilskud fra Fjernvarmepuljen stiller krav til: 

  • Anlægsarbejdet skal udføres inden for maksimalt fem år
  • Øget kontrol af projekt- og timeregistrering med konstant bevågenhed fra revisor
  • Der skal minimum opnås tilslutning af 50% nye kunder 

Rækkefølgen ændres

Med denne beslutning bliver projektet rundt om Køge Midtby udskudt til efter sommerferien. I midtbyen afhænger økonomien ikke af tilskud, da Køge Fjernvarme allerede har etableret forsyningssystemet rundt om og gennem byen, hvilket naturligvis reducerer omkostningerne ved naturgaskonverteringerne betragteligt. 

VEKS er gået i gang med at opmande i organisationen for at kunne håndtere de mange nye kunder. 
– Vi gør, hvad vi kan for at tilrettelægge kampagnen, så det efterlader en god og tryg kundeoplevelse, understreger Rasmus.