1. spadestik til Køge Fjernvarme

Den 29. maj 2012 blev de første spadestik taget af borgmester Marie Stærke og Finn Aaberg, VEKS’ formand

31. maj 2012

De første huller blev gravet i umiddelbar nærhed af VEKS' nyerhvervede "Køge Kraftvarmeværk" - præcis dér, hvor der inden for et år vil være opført en pumpestation. Køge Kommune har bedt VEKS om at stå for etableringen af Køge Fjernvarme.

I sin tale i forbindelse med det første stik lagde borgmester Marie Stærke særligt vægt på, at fjernvarmen bliver et af de vigtigste instrumenter til at efterleve kommunens ambitiøse klimaplan. Dog kunne nogle spørge, hvordan kommunen i tider med pres på de offentlige udgifter tør kaste sig ud i et anlægsprojekt til 650 millioner kroner? Hvordan tør vi lade være! Fjernvarmeprojektet i Køge er desuden 100 procent brugerfinansieret.

Finn Aaberg, VEKS’ formand roste den hurtige beslutningsproces og pointerede, at det kun nytter, hvis der er handling bag ord: ”Eller med andre ord - ganske kort - her lå muligheden for at realisere den klima- og energipolitik som alle er enige om er vejen frem, men som til tider kan være vanskelig at bringe fra de politiske skåltaler til realitet.”

I Køge udnyttes biomasse-overskudsvarme fra Junckers Industrier, som før blev ledt direkte i Køge Bugt. Miljøgevinsten ved projektet bliver en årlig CO2-reduktion på 40.000 ton.

1. spadestik bliver startskuddet til det store anlægsarbejde med Køge Fjernvarme. Konkret starter anlægsarbejdet i den sydvestlige del af Køge ved Køge Gymnasium, Ellemarken og fortsætter på den anden side af Ringvejen. Sideløbende forbereder VEKS at føre rør under jernbanen; rør som skal fordele den CO2-neutrale fjernvarme fra Køge Kraftvarmeværk.

Det nye fjernvarmesystem i Køge
I Køge bliver større boligblokke og virksomheder blandt de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme. Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges. Samtidig garanteres fjernvarmekunder 10 % lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.
Fjernvarmen er et vigtigt værktøj i indsatsen for et bedre klima.  I Køge vil CO2-udledningen for fjernvarme være nul, da varmen kommer fra det biomassefyrede Køge Kraftvarmeværk; biobrændslet er blandt andet restprodukter fra Junckers Industrier A/S.
Køge Kraftvarmeværk bliver hovedleverandør til Køge Fjernvarme, som den 29. maj starter anlægsarbejdet. De første fjernvarmekunder bliver forsynet i foråret 2013.