Genbrug - nu også inden for kedler

I Køge har en kunde kasseret en naturgaskedel, som fik nyt liv hos en anden virksomhed. Begge er kommende fjernvarmekunder

25. september 2012

I forbindelse med at Køge Fjernvarme for alvor bliver rullet ud i byen, dukker uforudsete spørgsmål og alternative løsninger op. 
Køge Gymnasium ombygger og nybygger i disse år - ikke mindst med opførelsen af en multihal med plads op til 1.000 mennesker og mulighed for at udfolde alskens idrætsaktiviteter. Ombygningen falder sammen med, at gymnasiets kedelcentral skal flyttes og samtidig konverteres til fjernvarme. Derudover bliver store dele af gymnasiets energisystem renoveret.
 
Genbrug af kedler
– Og i forberedelsen til byggeprojektet skulle den gamle kedelcentral vige - og det gerne hurtigt, husker Anders Jelstrup, energi- og kommunikationskonsulent hos Grontmij, en af konsulenterne bag salgsarbejdet for Køge Fjernvarme. Pladsen skulle bruges til den nye multihal, men problemet var, at fjernvarmen ikke er nået frem endnu. Udvejen blev en midlertidig løsning - opstilling af to såkaldte interimcentraler, som VEKS ejer. Brugeren betaler fjernvarmetarif fra oktober 2012. De to midlertidige naturgasfyrede centraler står for gymnasiets varmeforsyning, indtil fjernvarmen når frem i foråret 2013.
Samtidig - et andet sted i Køge - var gummifabrikken, Codan Tech, i færd med en generel energirenovering, hvor man blandt andet ville nedlægge dampproduktionen, men manglede et alternativ, indtil fjernvarmen når frem. Derfor kunne man bruge de kedler, som nu var blevet i overskud, da Køge Gymnasium som nævnt nu anvender de midlertidige kedler fra Køge Fjernvarme.
– Genbrug af gymnasiekedlen blev en fornuftig løsning for alle parter, og egentlig et meget godt eksempel på, at vi i fællesskab finder en løsning, slutter Anders Jelstrup. Hurtige, alternative løsninger kan også fremover blive nødvendige, hvis en anden kommende fjernvarmekunde pludselig oplever, at kedlen står af kort tid før, fjernvarmen løber i rørene.